Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 (2) SayıEditör

Turkey  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAile Sağlığı Merkezlerinde Afet Farkındalığı Araştırması: Elazığ Örneği
Bircan ULAŞ KADIOĞLU & Fatoş UNCU  
ss.1-10

Özet | Tam Metin |

İshali Olan Bebeklerin Beslenmesi ve Besin Hijyeni Konusunda Annelerin Bilgi ve Tutumları
Esra TURAL BÜYÜK & Ümmü Gülsüm TANGÜNER  
ss.11-18

Özet | Tam Metin |

112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının İntihar Vakalarına Karşı Tutumları: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması
Mustafa MACİT , Arif Selim EREN, Mesut KARAMAN, Aycan POLAT & Hasan Rıza AKOL  
ss.19-30

Özet | Tam Metin |

Newborn Transport
Deniz YİĞİT  
ss.31-36

Özet | Tam Metin |

Adolesanların Süt ve Süt Ürünleri Tüketimlerinin İncelenmesi
Gülperi DEMİR , Onur SÜER & Sümeyye KAYA  
ss.37-48

Özet | Tam Metin |

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörler
Abdullah SOYSAL , Mesut KARAMAN & Hilal ALICI  
ss.49-66

Özet | Tam Metin |

Hastane Klinik Çalışanlarının Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumları
Serkan BARSBAY , Nurettin PARILTI & Mehtap ÇAKMAK BARSBAY  
ss.67-78

Özet | Tam Metin |

An Awareness-Raising Study on Cervical Cancer: Use of Health Belief Model as a Guide
Ayşegül UNUTKAN , Sultan GÜÇLÜ & Emel ELEM  
ss.79-92

Özet | Tam Metin |

Breast Self-Examination Behavior Predictors of Turkish Young Women: A Health Belief Structural Equation Model
Ayşe KOYUN & Ebru POLAT  
ss.93-102

Özet | Tam Metin |

The Effect of Nicotine and Melatonin on Kidney Antioxidant Enzyme Activities in Mice
Emine DIRAMAN , Bahar KESİCİ & Gönül Fatma SOLMAZ  
ss.103-108

Özet | Tam Metin |

Ebelerin Doğum Eyleminde Nonfarmakolojik Ağrı Kontrol Yöntem Uygulama Durumları ve Etkileyen Faktörler
Nihal ULUTAŞ & Mine BEKAR  
ss.109-120

Özet | Tam Metin |

Individual Applications of Turkish Lactating Women to Increase the their Breastmilk Production
Figen ALP YILMAZ , Ayşe ŞENER TAPLAK & Sevinç POLAT  
ss.121-134

Özet | Tam Metin |

Kronik Hastalıklara Uyumu Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ayşe KACAROĞLU VİCDAN & Fatma BİRGİLİ  
ss.135-144

Özet | Tam Metin |

Determining of the Traditional Practices for Mother and Baby Care at Women's Postpartum Period in Turkey (Anatolian Sample)
Derya Yüksel KOÇAK & Rukiye HÖBEK AKARSU  
ss.145-156

Özet | Tam Metin |

Bağımlılık ve Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü
Hasan YAVUZER  
ss.157-174

Özet | Tam Metin |

Nanodrugs For Cancer Therapy
Neşe KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK & Ayça TAŞ  
ss.175-184

Özet | Tam Metin |

Dietary consumption of certain nutrients during pregnancy: A dietary inquiry of pregnant women applied to a government maternity hospital in the province of Istanbul, province of Turkey
Dilek ÖZÇELİK ERSÜ , Melda KARAVUŞ, Seyhan HIDIROĞLU & Nimet Emel LÜLECİ  
ss.185-194

Özet | Tam Metin |

Kardiyovasküler Hastalık Tanısı Almış Hastaların Genel Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Özlem PERSİL ÖZKAN , Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL, Zerrin YİĞİT, Çınar ERGİNBAŞ & Fitnat Şule ŞAKAR  
ss.195-208

Özet | Tam Metin |

Kadın Yoksulluğu ile Mücadele Yöntemleri
Ezgi ŞAHİN & Semra SARUÇ  
ss.209-220

Özet | Tam Metin |

Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocukların Annelerinin Bağlanma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Hüsnünur ASLANTÜRK & Semra SARUÇ  
ss.221-232

Özet | Tam Metin |

Food Contaminants and Food Safety
Rabia SARIKAYA & Şükran ÇAKIR ARICA  
ss.233-248

Özet | Tam Metin |

Hemşirelerin Tıbbi Hatalara Eğilimleri
Fatma BİRGİLİ & Fatmana KÖSE  
ss.249-266

Özet | Tam Metin |

An Assessment on the Impact of the Effective Length of Mandible on Retromolar Space
Cansu G. KOCA & Sanaz SADRY  
ss.267-274

Özet | Tam Metin |

Occupational Safety and Health in Waste Management
Hatice ESEN & Tuğçen HATİPOĞLU  
ss.275-284

Özet | Tam Metin |

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları
Bircan ULAŞ KADIOĞLU & Fatos UNCU  
ss.285-296

Özet | Tam Metin |

Plevral Efüzyonlarda Videotorakopik Yaklaşımla Tanı ve Tedavinin Etkinliği
Türkan DÜBÜŞ  
ss.297-302

Özet | Tam Metin |

Lenfödem Konusunda İnternet Sitelerinde Yayımlanan Hasta Bilgilendirme Metinlerinin Okunabilirlik ve İçerik Değerlendirmesi Üzerine Yeni Bir Bakış
Sena TOLU & Pelin BASIM  
ss.303-314
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrehes.28
Özet | Tam Metin |

Apikal Lezyonyonlu ve Yetersiz Kanal Tedavisi Yapılmış Alt Birinci Molar Dişin Retreatment ve Hemiseksiyon İle Tedavisi: Olgu Sunumu
Eda GÜRSU  
ss.315-320

Özet | Tam Metin |

Yataklı Tedavi Kurumu Hizmetlerinde Cevap Verebilirlik: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
Betül AKALIN  
ss.321-336

Özet | Tam Metin |

Parkinson Hastalarında Ev Egzersiz Programının Denge ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi
Sena TOLU  
ss.337-352
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrehes.31
Özet | Tam Metin |

Bilişsel Esneklik ve Stres Yönetimi: Bir Karma Yöntem Çalışması
Betül AKALIN  
ss.353-364

Özet | Tam Metin |

Kan Kültürü Örneklerinin Kontaminasyon Oranları
Ülkü VERANYURT , Ayşe ERTÜRK, Ozan VERANYURT & Betül AKALIN  
ss.365-370

Özet | Tam Metin |

A Non-Invasive Evaluation on Perfusion in Patients with Foot Wounds and the Effect of Non-Invasive Measurements on Determination of Treatment Methods
Hasan Murat ARSLAN & Arzu YILDIRIM AR  
ss.371-382
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocrehes.34
Özet | Tam Metin |

Erkek Cinsel Disfonksiyonları ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Ezgi ŞAHİN & Ümran OSKAY  
ss.383-396

Özet | Tam Metin |

Obezite ve Kronik Hastalıklar Arasındaki İlişki
Gizem KUBAT BAKIR , Sonay GÖKTAŞ & Büşra Ecem KUMRU  
ss.397-410

Özet | Tam Metin |

Sağlık Personellerin Palyatif Bakım Hakkındaki Bilgi ve Tutumları: Bitlis İli Örneği
Ömer Faruk YILDIZER & Seda OĞUR  
ss.411-438

Özet | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri