Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tıbbi Sekreterlerde El ve El Bileği Sorunları
(Hand and Wrist Problems in Medical Secretaries )

Tıbbi Sekreterlerde El ve El Bileği Sorunları

 
Yazar : Saliha ABACIOĞLU  İsmail TÜRKMENOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (1)
Sayfa : 1-10
DOI Number: :
Cite : Saliha ABACIOĞLU İsmail TÜRKMENOĞLU, (2021). Tıbbi Sekreterlerde El ve El Bileği Sorunları. Journal of Current Researches on Health Sector, 11 (1), p. 1-10. Doi: 10.26579/jocrehes.99.
132    109


Özet

Sağlık hizmetleri, hizmet sunumunda çok farklı meslek grubunun görev aldığı multidispliner bir sistemdir. Bu sistemde önemli görevleri üstlenmiş olan meslek gruplarından biriside tıbbi sekreterlerdir.  Tıbbi sekreterlerin yapmış oldukları iş ve üstlenmiş oldukları roller gereği sahip olması gereken özellikler arasında sağlıklı el ve el bileği büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu derleme çalışmasında amacımız tıbbi sekreterlerin el ve el bileği sorunlarını incelemek ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Sağlık kurumlarında görev yapan tıbbi sekreterlerde el ve el bileğine ait sorunların etyolojisinde farklı durumlar söz konusudur. Bu sorunlar ve nedenleri, bu sorunlara ait çözüm önerileri çalışmamızda belirtilmiştir. Bu çalışmanın, tıbbi sekreterlerde ve sağlık kurumu yöneticilerinde aynı zamanda meslek adaylarında konu ile ilgili farkındalık oluşturacağı ve bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara faydalı olacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Tıbbi sekreter, el sorunları, el bileği sorunları, anatomi.

Abstract

Health services is a multidisciplinary system in which many different occupational groups take part in service delivery. Medical secretaries are one of the professional groups that have undertaken important duties in this system. A healthy hand and wrist are of great importance among the characteristics that medical secretaries should have due to their work and roles. In this review, our aim is to examine the hand and wrist problems of medical secretaries and to offer solutions to these problems. There are different situations in the etiology of problems related to the hand and wrist in medical secretaries. These problems and their reasons, solution suggestions for these problems are included in our work. It is thought that, this study will raise awareness about the subject among medical secretaries and health institution administrators as well as professional candidates; it will be beneficial for researchers who will study in this field.Keywords
Medical Secretaries, hand problems, wrist problems, anatomy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri