Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kişilik ile Koronavirus Korkusu Arasında Hastalık Umursamazlığının Aracı Rolü
(The Mediating Role of Vulnerability to Disease between Personality and Fear of Coronavirus )

Kişilik ile Koronavirus Korkusu Arasında Hastalık Umursamazlığının Aracı Rolü

 
Yazar : Ayşe Çiğdem MERCANLIOĞLU  , Uğur KEVENK , Gülhan KALMUK & Osman YILDIRIM  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (1)
Sayfa : 11-30
DOI Number: :
Cite : Ayşe Çiğdem MERCANLIOĞLU , Uğur KEVENK , Gülhan KALMUK & Osman YILDIRIM, (2021). Kişilik ile Koronavirus Korkusu Arasında Hastalık Umursamazlığının Aracı Rolü. Journal of Current Researches on Health Sector, 11 (1), p. 11-30. Doi: 10.26579/jocrehes.97.
149    120


Özet

Bu çalışmanın amacı, hastalık umursamazlığı, kişilik özellikleri ve koronavirus korkusu arasındaki aracı etkileri ortaya koymaktır. Bu amaçla, veri toplamak için literatürde yer alan hastalık umursamazlığı, kişilik özellikleri ve koronavirus korkusu ölçeklerinden yararlanılarak bir araştırma anketi oluşturulmuştur. Elde edilen verilen kullanılarak SPSS paket program aracılığıyla her ölçek için sırasıyla güvenirlik ve geçerlik analizi, faktör analizleri yapılmıştır. Araştırma hipotezlerini sınamak amacıyla SPSS AMOS yardımıyla yapısal eşitlik modellemesi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilir ve geçerli olduğunu, ölçeklerin orijinal faktör yapılarını koruduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, yapısal eşitlik modellemesi analizi için kurulan modelin uyum indeks değerlerinin kabul edilebilir olduğunu ve değişkenler arasında aracı etkilerin ortaya çıktığı görülmüştür. Anketi yanıtlayan deneklerin soruları doğru anlayıp görüş belirttikleri varsayılmıştır. İngilizceden tercüme geri tercüme sürecinde anlam kayması olmadığı kabul edilmiştir. Araştırmada pandemi dönemlerinde, sağlık hizmeti sunucularının, kişilerin hasta olmaması için, ya da hasta olanların en kısa sürede sağlıklarına kavuşması için gerekli tedbirleri alırken, bireylerin kişilik özelliklerinin ve hastalık korkularının ya da hastalığı umarsamazlıklarının dikkate alınmasının önemi tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Hastalık umursamazlığı, kişilik özellikleri, koronavirus korkusu

Abstract

The aim of this study is to reveal the mediating effects between perceived vulnerability to disease carelessness, personality traits, and fear of coronavirus. For this purpose, a research questionnaire was created by using the scales of perceived vulnerability to disease, personality traits and fear of coronavirus to collect data. Using the data obtained, reliability and validity analysis and factor analysis were performed for each scale, respectively, using the SPSS package program. In order to test the research hypotheses, structural equation modeling was made with the help of SPSS AMOS. The obtained findings showed that the scales used in the study were reliable and valid, and the scales preserved their original factor structures. On the other hand, it was observed that the fit index values of the model established for structural equation modeling analysis were acceptable and mediating effects emerged. It was assumed that the respondents who answered the questionnaire understood the questions correctly and expressed their opinions. It is accepted that there is no meaning shift in the translation back translation process from English. In the study, the importance of taking the personality traits, the fear of illness and  perceived vulnerability to disease into consideration by healthcare providers when taking the necessary measures to ensure that individuals do not get sick, or for those who are sick to regain their health as soon as possible, especially during pandemic periods, were discussed.Keywords
perceived vulnerability to disease, personality traits, fear of coronavirus

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri