Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cam Tavan Sendromu ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bir Araştırma Uygulama Hastanesi Örneği
(The Relationship between Glass Ceiling Syndrome and Organizational Commitment: Example of a Research Application Hospital )

Cam Tavan Sendromu ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bir Araştırma Uygulama Hastanesi Örneği

 
Yazar : Ertuğrul BAYER  & Ömer BAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (2)
Sayfa : 1-26
DOI Number: :
Cite : Ertuğrul BAYER & Ömer BAŞ, (2019). Cam Tavan Sendromu ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bir Araştırma Uygulama Hastanesi Örneği. Journal of Current Researches on Health Sector, 9 (2), p. 1-26. Doi: 10.26579/jocrehes.89.
396    312


Özet

In this study; it was aimed to investigate whether there was a difference between the perceptions of glass ceiling syndrome and organizational commitment in terms of demographic characteristics of female hospital workers and whether there was a relationship between perceptions of glass ceiling syndrome and organizational commitment. The population of the study consists of 698 women healthcare workers working at the Research and Application Hospital of Süleyman Demirel University in January 2019 according to the data obtained from the hospital management. In order to determine the sample of the study, a sample detection formulation was used and it was determined that reaching 249 participants was statistically sufficient. In order to make the research results more powerful, a questionnaire was applied with 278 participants who gave consent and approval and the results were taken into statistical evaluation. A significant difference was found between the participants' age groups and stereotypes sub-dimension and marital status, and their views on organizational culture and policies and stereotypes sub-dimensions; there was no significant difference between the other sub-dimensions. There was no difference between the demographic characteristics of women health workers and their organizational commitment perceptions. There was no relationship between the perception of glass ceiling and perceptions of organizational commitment of female healthcare workers.Anahtar Kelimeler
Glass ceiling syndrome, organizational commitment, Hospital, Female workers

Abstract

Bu araştırmada; kadın hastane çalışanlarının demografik özellikleri açısından cam tavan sendromu ve örgütsel bağlılık algıları arasında farklılık olup olmadığı ve aynı zamanda cam tavan sendromu algıları ile örgütsel bağlılık algıları arasında ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, hastane yönetiminden alınan verilere göre Ocak 2019 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapmakta olan 698 kadın sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini tespit etmek amacıyla, örneklem tespit formülasyonu kullanılmış ve 249 katılımcıya ulaşılmasının istatistiksel açıdan yeterli olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarının daha güçlü olmasının sağlanabilmesi için onam ve onay veren 278 katılımcı ile anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve sonuçlar istatistiki değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların yaş grupları ile stereotipler alt boyutu ve medeni durumları ile örgüt kültürü ve politikaları ve stereotipler alt boyutlarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılık tespit edilirken; diğer alt boyutlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Kadın sağlık çalışanlarının demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık algıları arasında farklılık tespit edilememiştir. Kadın sağlık çalışanlarının cam tavan algıları ile örgütsel bağlılık algıları arasında ilişki tespit edilememiştir.Keywords
Cam tavan sendromu, Örgütsel bağlılık, Hastane, Kadın çalışanlar

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri