Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Engelli Turizmi ve Engelli Turizm Pazarı için Öneriler: Antalya İli Örneği
(Disabled Tourism and Suggestions for Disabled Tourism Market: Antalya Case )

Engelli Turizmi ve Engelli Turizm Pazarı için Öneriler: Antalya İli Örneği

 
Yazar : Ömer Kürşad Tüfekci  Güven ÖNDÜL  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6 (1)
Sayfa : 73-88
DOI Number: :
Cite : Ömer Kürşad Tüfekci Güven ÖNDÜL, (2016). Engelli Turizmi ve Engelli Turizm Pazarı için Öneriler: Antalya İli Örneği. Journal of Current Researches on Health Sector, 6 (1), p. 73-88. Doi: .
293    176


Özet

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada 1 milyara yakın engelli birey yaşamaktadır. Bu engelli insanların da diğer bireyler gibi seyahat etme, tatil yapma, dinlenme, eğlenme gibi istek ve ihtiyaçları vardır. Bu sebeple engelli bireylerin istek ve ihtiyaçlarını belirleyip çözümler üretmek önem arz etmektedir. Bu çalışma engelli bireylerin, konaklama işletmesi odaklı turizm algılarını belirleyip, engelli turizm pazarına ilişkin öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın evrenini Antalya ilindeki konaklama işletmelerinden en az bir kez hizmet almış engelli bireyler oluşturmaktadır. Bu sebeple 5 Şubat- 25 Şubat tarihleri arasında Antalya’da 392 engelli bireye, seyahat acenteleri ve dernekler aracılığıyla ulaşılıp anket uygulanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde engelli bireylerin turizm algılarını ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise engelli bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, aylık gelir, hizmet alma amacı ve hizmet alma sıklığını belirlemeye yönelik ifadelere yer verilmiştir. Çalışmada engelli bireylerin turizm algı düzeyleri tespit edilmeye çalışılmış, bu algılar ile demografik bulgular arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bunun için; yüzde, frekans, çapraz tablo, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis gibi analizler kullanılmıştır. Araştırma neticesinde seyahat acentelerinin engellilere yönelik hizmetlerinin ve engelli bireylere yönelik düzenlenen turların yetersiz olduğu belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinin banyo, tuvalet, merdiven ve odalarının engelli bireylerin kullanımı için uygun olmadığı tespit edilmiştir. Turizm destinasyonlarında bulunan müzelerin, tarihi mekânların, ulaşım araçlarının ve alışveriş merkezlerinin engelli bireyler için erişilebilir olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte engelli bireylerin en büyük beklentilerinin, turizm faaliyetlerine katılmak için devlet teşviki almak olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında engelli bireylerin beklentilerinin engel türlerine göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Engelli bireylerin erişilebilir konaklama işletmelerinde diğer bireylerle beraber turizm faaliyetlerinde bulunmak istediği analiz sonuçlarına bakılarak ifade edilebilir.Anahtar Kelimeler
Engelli turizmi, Erişilebilir turizm, Engelli turizm pazarı

Abstract

According to the World Health Organization, 1 billion disabled people have lived in the world. These disabled people like others need to travel have a holiday have a rest have a fun. So it is very important to find solutions by determining disabled people’s needs and requests. This study aims to make suggestions related to disabled tourism market by determinig tourism perception for destination management. This study’s target group consists of disabled people who get service at least ones from accommodation business where are located in Antalya. So 392 disabled people were surveyed by trip agencies and associations between 5st february and 25st february in Antalya. Survey form consists of two parts. In the first part there are some questions aimed at measuring disabled people’s tourism perception. In the second part expression for measuring disabled peoples’s age, sex educational status, marital status, monthly income, aim of get service and frequency of getting service are placed. In this study level of disabled people’s perception was tried to determine and searched relations between perception and demographical data. For this percentage frequency, crosstab Mann-Whitney U, Kruskal Wallis were used In the result of search, trip agencies service for the disabled and tours fort he disabled are inaduquate was determined. Accommodation businesses bath, toilet, staircase and rooms are not suitable to the disabled was determined. Muesums, historical places, transportation vehicles and shpping centers in the tourism destinations are not accessible to the disabled. However, the disabled’s the greatest expectations are gaining stimulus of state to joın tourism activities were pointed out. Besides,the disabled’s expectations are differinciated according to obstacle kinds were determined. The disableds want to engage in tourism activities with other people in accessible destination places is pointed out looking results of search.Keywords
Disabled tourism, Accessible tourism, Disabled tourism market.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri