Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çocuk Gözünden Yoksulluk Tanımlamaları
(Poverty Definitions through Children's Eyes )

Çocuk Gözünden Yoksulluk Tanımlamaları

 
Yazar : Neriman ARAL  Ece OZDOGAN OZBAL, Figen GURSOY, Saliha ÇETİN SULTANOĞLU, Sebahat AYDOS, Selim TOSUN, Tuğba KARAASLAN, Gül KADAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6 (1)
Sayfa : 38-50
DOI Number: :
Cite : Neriman ARAL Ece OZDOGAN OZBAL, Figen GURSOY, Saliha ÇETİN SULTANOĞLU, Sebahat AYDOS, Selim TOSUN, Tuğba KARAASLAN, Gül KADAN, (2016). Çocuk Gözünden Yoksulluk Tanımlamaları. Journal of Current Researches on Health Sector, 6 (1), p. 38-50. Doi: .
323    190


Özet

Yoksulluk, asgari yaşam standardının gerektirdiği temel gereksinimlerin karşılanamaması durumu olarak ifade edilebilir. Yoksulluğun tarihin her döneminde, gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra, gelişmiş ülkelerin de çözümlemesi gereken sorunlarının başında geldiği görülmektedir. Yoksulluk, çocukları yaşama, büyüme ve gelişme bakımından ihtiyaç duydukları fırsatlardan mahrum bırakmaktadır. Çocuk yoksulluğu, yalnızca gelir düzeyine göre incelenmemekte, yoksullukta çocukların refahı ve gelişimleri ile ilgili birçok kavram dikkate alınmaktadır. Çocuğun sağlık hizmetlerine erişimi, okul öncesi eğitime erişimi, eğitim olanaklarına erişimi, beslenme ve gelişimin korunması, iyi bir aile ortamında yaşama gibi birçok değişken çocuk yoksulluğunda önemli rol oynamaktadır. Çocuk yoksulluğunda yoksulluk, çocukların hayatlarını önemli düzeyde etkilemekte ve bu etkiler çocuklarda çok uzun sürmekte, çocuğun yaşamında derin izler bırakmaktadır. Bu nedenle çocuk yoksulluğunun etkilerinin derinlemesine araştırılması, yoksulluk yaşantısı içerisinde olan çocukların görüşlerinin alınması çocuk yoksulluğunun sonlandırılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına sosyal yardım desteği için başvuruda bulunan ebeveynlerin çocukları ile derinlemesine görüşme yapılarak, yoksulluk yaşantısına sahip çocukların yoksulluk algılarının çözümlenmesi ve çocukların gözünden yoksulluk tanımlamalarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Ankara ili içerisinde bulunan ve ebeveynleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına sosyal yardım desteği için başvuruda bulunan 10-14 yaşları arasında 20 çocuk ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme yapılan çocuklara bilgilendirme yapılmış, ebeveynleri tarafından da onam alınmış ve gönüllü katılımın olmasına dikkat edilmiştir. Görüşmeye devam etmek istemeyenler zorlanmamış ve bu çocuklara ait veriler değerlendirme dışı bırakılmıştır. Araştırma sonucunda görüşmeye katılan çocukların çoğunluğu yoksulluğu ihtiyaçlarını karşılayamamak olarak tanımlarken %41.1 i de ekonomik güçlük olarak tanımlamıştır. Çocukların kendileri ile ilgili değiştirmek istedikleri şeylerin başka yerde yaşamak, yoksul olmamak, daha iyi bir eğitim almak olduğu görülmüştür. Toplumla ilgili değiştirmek istediklerinin başında ise savaş ve terörün bitmesi gelmiştir.Anahtar Kelimeler
yoksulluk, çocuk yoksulluğu, yoksulluk tanımlamaları.

Abstract

Poverty can be expressed as the inability to meet basic needs required by the minimum living standard. Results obtained from researches indicate that poverty has been a problem that must be solved not only for developing countries but also for the developed countries which have relatively high share of social spending. Poverty is important because it cut off children’s opportunities they need in terms of live, growth and development. When child poverty is taken into account, it not only analyzed according to income level, it is analyzed according to many concepts related to children's welfare and development. Children’s access to health services, access to pre-school education, access to educational opportunities, nutrition and prevention of development plays as an important role in many variables, such as child poverty live in a good family environment. Child poverty is different from the poverty experienced by adults. The difference of child poverty is poverty affects children's lives and these affects continue in the long-term. Child poverty concept is settled through child labor, working children in the street, children driven to crime, children who need protection, child brides. Therefore child poverty continues different from adults’ poverty. It is important to investigate child poverty’s effects in depth and receipt the views of children who live in child poverty conditions to ended the child poverty. In the scope of the research, it is aimed to analyze the perception of children’s who live in poverty conditions about poverty and describe the definition of poverty from children’s views. In the research, depth interviews with 20 children whose parents apply for social assistance support to solidarity foundations and ages between 10-14 were carried out. Children were also informed and the parents provided their written consents and the attention was paid to the voluntary participation. Those who do not continue the questionnaire or the interview were not forced and the data of these participants were excluded from the evaluation. As a result of the children participating in the meeting expressed their generally the object could not get even if they wanted; computers, mobile phones, clothes, toys. Children stated that when their needs are not met, generally they feel sad and unhappy. The majority of children stated that they prefer to be soldier or police in the future. The things children want to change about themselves are; living elsewhere, not to be poor, get a better education. Under the research, the children were asked to make the definition of poverty. In this context, while the majority of children defined poverty as “not fulfilling the needs”, 41,1% of children told that poverty is “economical difficulty”.Keywords
poverty, child poverty, definitons of poverty.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri