Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yetişkinlerde Sosyal Destek, Anksiyete ve Benlik Algısı Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Social Support, Anxiety and Self-Perception in Adults )

Yetişkinlerde Sosyal Destek, Anksiyete ve Benlik Algısı Arasındaki İlişki

 
Yazar : Sultan GÜÇLÜ  Nuriye DEĞİRMEN, Betül UNCU  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6 (1)
Sayfa : 13-22
DOI Number: :
Cite : Sultan GÜÇLÜ Nuriye DEĞİRMEN, Betül UNCU, (2016). Yetişkinlerde Sosyal Destek, Anksiyete ve Benlik Algısı Arasındaki İlişki. Journal of Current Researches on Health Sector, 6 (1), p. 13-22. Doi: .
303    201


Özet

Aile, kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan; bireylerin cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir birimdir. Bu çalışmada da aileden algılanan sosyal desteğin anksiyete ve benlik saygısı ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, kadınların, aile içi iletişim problemleri yaşayan ve bekar bireylerin anksiyete düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Evli bireylerin bekarlara göre hem olumlu benlik şemaları, hem de aileden algılanan sosyal destek düzeyleri daha yüksektir. Aileden algılanan sosyal destek düzeyi yükseldikçe ve olumlu benlik şeması arttıkça bireylerin yaşadıkları anksiyete şiddeti azalmaktadır. Aileden algılanan sosyal destek yükseldikçe bireylerin olumlu benlik algıları da artmaktadır. Hayatın her döneminde sosyal desteğe duyulan ihtiyaç aile içinde ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu sebeple aile içindeki bireylerin birbirlerine sosyal destek sunma konusunda daha bilinçli davranmalarının çağdaş bir zorunluluk olduğunu anlamalarını sağlamak üzere kurumlarda aile bireylerinin başvurabilecekleri danışmanlık birimlerinden ve kitle iletişim araçlarından yararlanılabilir.Anahtar Kelimeler
Aile, sosyal destek, anksiyete, benlik algısı, yetişkinlik.

Abstract

Family is the fundamental unit, that composed of individuals mostly residing at the same house with a relation affinity, blood-tie, marriage and other legal ways, in which individuals’ sexual, psychological, social and economic needs are met and social adaptation and participation are achieved and arranged.. In this study, the relation of social support perceived in family with self-perception was researched. According to the research results, women, single individuals and those who had communication problems within the family was found higher anxiety level than others. Both positive self-perception and level of social-support perceived from the family of married individuals were found higher than single ones. As level of social support perceived from the family rose and positive self-perception increased, severity of anxiety the individuals went through decreased. As the social support perceived from the family rose, positive self-perception of the individuals increased as well. The need for social support in every period of life is also significant in family. Therefore, consultation units in institutions that individuals can consult and mass-communication tools will be of great use in making individuals understand that it is a contemporary requirement for individuals within the family to behave more conscious in providing social support to each other.Keywords
Family, social support, anxiety, self-perception, adulthood.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri