Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hastane Klinik Çalışanlarının Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumları
(Healthcare Professionals’ Attitudes Regarding Patient Safety in Clinics )

Hastane Klinik Çalışanlarının Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumları

 
Yazar : Serkan BARSBAY  , Nurettin PARILTI & Mehtap ÇAKMAK BARSBAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 67-78
DOI Number: :
Cite : Serkan BARSBAY , Nurettin PARILTI & Mehtap ÇAKMAK BARSBAY, (2018). Hastane Klinik Çalışanlarının Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumları. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 67-78. Doi: .
303    258


Özet

Klinikler hastanelerin temel işlevlerinin yürütüldüğü, hizmet kalitesinin hasta iyileşmesini doğrudan etkilediği, sağlık çalışanlarının daha çok sistemsel hataya maruz kaldıkları, Türkiye’de yoğun mesailerin harcandığı hastane birimleridir. Bu nedenle araştırmada, kliniklerde görevli sağlık çalışanlarının hasta güvenliğine yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ankara ilinde kamu sektöründe faaliyet gösteren ISO kalite belgesine sahip bir ilçe devlet hastanesinin acil ve yatan hasta servislerinde görev yapan hekim ve hemşireler araştırma kapsamına alınmıştır. Örneklem seçilmemiş olup tüm evrene ulaşmaya çalışılmıştır. İlgili dönemde kliniklerde görev yapan 86 sağlık profesyoneli araştırmaya katılım sağlamıştır. Araştırmada veriler, Sexton, Helmreich, Neilands ve diğerlerince geliştirilen Güvenlik Tutumları Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Hekimlerin %10,5’i ve hemşirelerin %10,4’ü hastalara zarar verme potansiyeli olan hatalar yaptığını, bununla birlikte, hekimlerin %34,2’si, hemşirelerin %45,8’i, diğer personel tarafından hastalara zarar verme potansiyeli olan hatalar yapıldığını gördüğünü ifade etmiştir. Hemşirelerin %66,7’si, hekimlerin ise %55,2’si “burada hasta olarak tedavi edilseydim, kendimi güvende hissederdim” ifadesine katılmaktadır. Araştırma sonuçları, kliniklerde benimsenen güvenlik kültürünün, hasta güvenliğini kısmen desteklediğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Güvenlik Kültürü, Hasta Güvenliği, Tıbbi Hata

Abstract

Clinics are the basic units of hospitals, where health care professionals are proned to more systematic failure due to the extremely stressful working conditions in Turkey, and health care services managed in these areas directly affect the quality of patient recovery process. For this reason, it was aimed to determine patient safety attitudes of health care professionals working in clinics. Physicians and nurses working in the emergency and inpatient services of a public sector hospital with an ISO quality certificate in a municipality of Ankara province were included in scope of the research. The sample was not selected and tried to reach the population. 86 healthcare professionals participated to the study. Safety Attitude Scale developed by Sexton, Helmreich, Neilands et al. was used to collect data. 10.5% of the physicians and 10.4% of the nurses indicated that they made mistakes which were potentially harmful to the patients. 34.2% of the physicians and 45.8% of the nurses reported that they came across with the mistakes potentially harmful to the patients during other colleagues’ procedures. 66.7% of the nurses and 55.2% of the physicians participated in the item of "I did feel safe if I was treated here as a patient". The results of the research put forward that the safety culture adopted in clinics partly supported patient safety.Keywords
Patient Safety, Medical Error, Safety Culture

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri