Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kontrol Odağı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri ile Yapılan Bir Araştırma
(Relationship between Locus of Control and Life Satisfaction: A Study with Public Education Center Teachers )

Kontrol Odağı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri ile Yapılan Bir Araştırma

 
Yazar : Sultan GÜÇLÜ  Ruhi Selçuk TABAK, Nuriye DEĞİRMEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6 (2)
Sayfa : 15-26
DOI Number: :
Cite : Sultan GÜÇLÜ Ruhi Selçuk TABAK, Nuriye DEĞİRMEN, (2016). Kontrol Odağı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri ile Yapılan Bir Araştırma. Journal of Current Researches on Health Sector, 6 (2), p. 15-26. Doi: .
267    177


Özet

İç denetim odağı olan bireyler güçlendiricilerin kendi çabalarına dayandığını kabul etmektedirler. Bu çalışmada, halk eğitim merkezinde görev yapan öğretmenlerin yaşam doyumu düzeylerine göre iç-dış kontrol odağı algılarının farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.Araştırmaya katılan 44 öğretmenin yaşam doyumları ile dış kontrol odağı algıları arasında olumsuz yönde, güçlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İç kontrol odağı yüksek olan öğretmenlerin yaşam doyumları da yüksek çıkmıştır. Bizim çalışmamızda sağlık durumlarını ve aile içi ilişkilerini iyi olarak nitelendirenlerin yaşam doyumları ve iç kontrol odağı algıları arasında anlamlı bir ilişki çıkmıştır Hume’a göre bir eylemden övünç duyduğumuzda sadece onu üreten güdüleri göz önünde bulundururuz. Erdemli kişilik özelliğine sahip öğretmenler kişiliklerini özgürce geliştirebilecek, iç denetim odağı ve yaşam doyumları yüksek nitelikte öğrenciler yetiştirebileceklerdir. Sağlıklı kişilik özelliklerine sahip bireyler yetiştirebilmek için de yetişkin eğitiminde bu etik duyarlılığın geliştirilmesi önemlidir.Anahtar Kelimeler
İç-dış denetim odağı, yaşam doyumu, yetişkin eğitimi, etik duyarlılık.

Abstract

The individuals being the locus of internal control accept that reinforcers rely on their efforts. In this study, it was aimed to examine if the public education center teachers’ perception of internal-external locus of control differs depending on their life satisfaction levels. Negative, strong and significant relationship was determined between life satisfaction of 44 teachers, who participated in this study, and their perception of internal-external locus of control. Life satisfaction of teachers having high level of internal locus of control was found to be high. In our study, a significant relationship was determined between the internal locus of control and life satisfaction levels of people describing their health status and familial relationships positively. According to Hume, when we are proud of any action, we only consider the motives resulting in these actions. Teachers having virtuous characteristics are capable of freely develop their own characters and to train students having high level of life satisfaction and internal locus of control. To be able to raise individuals having healthy personal characteristics, this ethical sensitiveness should also be established in adult education.Keywords
Internal-external locus of control, life satisfaction, adult education, ethical sensitiveness.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri