Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İkinci Basamak Özel ve Kamu Hastanelerinde Ayakta Hasta Memnuniyeti Farklılıkları: Düzce İli Uygulaması
(Differences of Outpatient Satisfaction at the Second Stage Public and Private Hospitals: Implementing on Duzce City )

İkinci Basamak Özel ve Kamu Hastanelerinde Ayakta Hasta Memnuniyeti Farklılıkları: Düzce İli Uygulaması

 
Yazar : Okan BÜTÜNER    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6 (2)
Sayfa : 1-14
DOI Number: :
Cite : Okan BÜTÜNER , (2016). İkinci Basamak Özel ve Kamu Hastanelerinde Ayakta Hasta Memnuniyeti Farklılıkları: Düzce İli Uygulaması. Journal of Current Researches on Health Sector, 6 (2), p. 1-14. Doi: .
269    180


Özet

Bu araştırmanın amacı Düzce'deki 2.basamak hastanelerinde ayakta tedavi gören hastaların memnuniyet düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri belirlerken özel ve kamu hastanesi karşılaştırmasını yapmaktır. Bu kapsamda, Düzce ilinde ikinci basamak kamu ve özel hastanelerinde 14 iş gününde rastgele seçilen ayakta tedavi gören hastalarla yüz yüze görüşme yapılarak toplam 590 kişiye anket uygulanmıştır. Bu anketlerin 273’ü özel hastaneden hizmet alanlara, 317’si bir kamu hastanesinden hizmet alınanlara aittir. Ölçek, Yağcı ve Duman’ın 2006 yılındaki “kalite ve hasta memnuniyeti” üzerine yapmış olduğu çalışmadan alınmıştır. Anketin güvenirliği 0,941 (cronbach-alfa) çıkmıştır. En önemli bulgu; Hastaların aldığı hizmetin Kamu veya özel hastanelere göre farklılık gösterdiği, yani özel hastaneden hizmet alanların diğerlerine göre daha memnun olduğudur. Anket uygulanan hastalar, hizmet aldıkları hastaneyi seçme nedenlerine göre incelendiğinde; kamu hastanesini seçenlerin %88’inin mecbur kalmasından ötürü bu hastaneye başvurduğu bulgusu elde edilmiştir. Sonuç olarak, Hasta memnuniyetini etkileyen faktörler arasında doktorların hastalara yeterli zaman ayırması, yeterli bilgilendirme yapması ve zamanında muayeneye hizmeti vermesi yer almaktadır. Bu kapsamda muayene sürelerinin uzatılması, sağlıkta ve kalite mevzuatının gözden geçirilmesi önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti, Sağlık hizmetleri.

Abstract

The aim of this study comparing private and public hospitals while determining the satisfaction levels of outpatients of second stage hospitals at the Duzce and factors affecting satisfaction levels. In this context, there are 590 people were randomly chosen to do the survey which has face to face method in 14 work days at second stage public and private hospitals at Duzce city. 273 of this survey belongs to outpatients of private hospital and 317 of those belongs to outpatients of public hospital.The scale of this study is taken from Yağcı and Duman’s study based on “quality and patient satisfaction” in 2006. The survey of reliability is founded 0,94 (cronbach-alfa). The most important finding is that there are differences between the outpatient satisfaction levels of the public and private hospitals. In other words, the outpatients of private hospitals are more satisfied than the outpatients of public hospitals. It’s found that the %88 of outpatients of public hospital choose this hospital due to an obligation when participants of the survey examined according to reasons of their choosing hospitals. In conclusion, doctors’ spending time with their patients adequately, informing patients effectively and doing examination on exact time are found as the factors which affects outpatient satisfaction. In this context, extending the examination period and reviewing of performance legislation are suggested.Keywords
Quality in Healthcare, Patient Satisfaciton in Healthcare, Healthcare.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri