Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hemşirelik Öğrencilerinin Genital Hijyen Davranışları Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
(Determination of Knowledge Levels of Genital Hygiene Behaviors of Nursing Students )

Hemşirelik Öğrencilerinin Genital Hijyen Davranışları Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

 
Yazar : Kevser Sevgi ÜNAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (1)
Sayfa : 23-36
DOI Number: :
Cite : Kevser Sevgi ÜNAL , (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Genital Hijyen Davranışları Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Journal of Current Researches on Health Sector, 7 (1), p. 23-36. Doi: .
330    282


Özet

Kadınların üreme sağlığı açısından doğru kişisel ve genital hijyen alışkanlıklarının kazandırılması son derece önemlidir. Çocukluk döneminden başlanarak hijyen alışkanlıklarının kazandırılmasında, hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin genital hijyen bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. 2016-2017 akademik yılında yapılan tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya kız öğrencilerden genital hijyen davranışları formunu doldurmayı kabul eden 40 kişi dahil edildi. Araştırmanın yürütülmesi için kurumdan ve öğrencilerden onam alınmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden kız öğrencilere genital hijyen davranış bilgi düzeylerini ölçebilecek bir anket formu uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, t-testi, kullanılmıştır. Öğrencilerin %41’inin yaşı 19, %28.2’si ise 18 dir. Kız öğrencilerin %61.5’i cinsel bölge temizliğine her zaman dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. %46.2’si iç çamaşırlarını her gün değiştirdiklerini, % 43.6’sı ise bazen iç çamaşırlarını ütülediklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %35.9’u iç çamaşırlarının pamuklu olmasına her zaman dikkat ettiklerini, %28.2’si bazen dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. %87.2’sinin adet zamanlarında ped kullandıkları, %41’inin ise adet zamanında sık sık duş şeklinde banyo yaptıkları saptanmıştır. Öğrencilerin %64.1’i taharetlendikten sonra tuvalet kağıdını her zaman kullandıklarını,% 28.2’sinin sık sık, %7.7’sinin ise bazen kullandığı belirlenmiştir. Sadece %46.2’si kötü kokulu akıntısı olduğunda doktora gittiğini belirtmiştir.%7.7’sinin her zaman cinsel bölgede kaşıntı olduğu zaman doktora gittiği,%53.8’inin bazen doktora gittiği belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre kız öğrencilerin %7.7’si adet zamanlarında bez kullanıyor. Öğrencilerin,%51.3’ü pedini değiştirmeden önce ellerini yıkadığı, %76.9’unun ise pedini değiştirmeden sonra yıkadığı saptandı. Kız öğrencilerin, %51.3’ü tuvalete girmeden önce, %89.7’si ise tuvalete gittikten sonra ellerini yıkadığı saptandı. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin %48.7’si “tuvalette büyük abdestini yaptığım bölgeden idrar yaptığım bölgeye doğru yıkarım” ifadesine “hiçbir zaman” , %38.5’i ise “her zaman” ifadesini kullanmışlardır. Öğrencilerin perine temizliği ve hangi durumlarda hekime başvuracakları konusunda yetersiz oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin bez kullanımında oluşabilecek enfeksiyonlar, adet döneminde duş banyo, ped değişimi esnasında el hijyenin önemi hakkında eğitim planı düzenlenerek öğrencilere aktarılması gerektiği saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Hemşirelik, Genital Hijyen.

Abstract

It is extremely important for women to acquire personal and genital hygiene habits in terms of reproductive health. Starting from childhood, nurses have important duties in acquiring hygiene habits. This study was planned to determine the genital hygiene knowledge levels of nursing students. This descriptive study in the academic year 2016-2017 included 40 women who agreed to fill in the form of genital hygiene behaviors from female students. Approval has been obtained from the institution and the students for the conduct of the research. A questionnaire was applied to the girls who agreed to participate in the study to measure the level of genital hygiene behavior. Percentage, mean, t-test, were used in the evaluation of the data. 41% of the students are 19 years old and 28.2% are 18 years old. 61.5% of the girls stated that they always pay attention to the cleanliness of the sexual area. 46.2% stated that they changed their undergarments every day and 43.6% stated that they sometimes ironed their underwear. 35.9% of the students stated that they always pay attention to the fact that underwear is cotton, 28.2% sometimes pay attention. 87.2% of them used the pad during menstruation period and 41% of them had frequent showering in the menstrual period. After 64.1% of the students were detained, it was determined that toilet paper was always used, 28.2% frequently, and 7.7% sometimes used toilet paper. Only 46.2% of them reported that they went to the doctor when they had a bad smelling flow.It was determined that 7.7% went to the doctor whenever there was itching in the sexual area and 53.8% went to the doctor occasionally. According to the results of the research, 7.7% of female students use cloth during menstrual period. It was determined that 51.3% of the students did not wash their hands before replacing the pad, and 76.9% did not wash it after changing the pad. According to the results of the research, 48.7% of the students used "never" to express the "urge to the area where I made urine from the area where I made the large abdest of the toilet" and 38.5% used "always" expression. It has been determined that the students are inadequate about perineum cleaning and when to apply for the treatment. It has been determined that students should be educated about infections that may occur during the use of cloths, shower bathing during menstruation, hand hygiene during the change of pads, and they should be transferred to the students.Keywords
Nursing, Genital Hygiene.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri