Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörler
(The Healthy Living Behaviors and the Factors Affecting these Behaviors of Vocational School Students )

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörler

 
Yazar : Abdullah SOYSAL  , Mesut KARAMAN & Hilal ALICI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 49-66
DOI Number: :
Cite : Abdullah SOYSAL , Mesut KARAMAN & Hilal ALICI, (2018). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörler. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 49-66. Doi: .
628    378


Özet

Bu çalışma meslek yüksekokulu öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları’nı (SYBD) ve bu davranışlarını etkileyen sosyo-demografik faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini basit rastgele örneklem seçimi yöntemiyle seçilen 150 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Walker vd., (1987) tarafından geliştirilen, Esin (1997) tarafından geçerlilik güvenirlilik analizi yapılan SYBD ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısı 0.91 olarak bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde sayı-yüzdelik hesaplama, ortalama, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada demografik değişkenlerden cinsiyet, egzersiz yapma, düzenli beslenme, yaşadıkları yer, kaldıkları odalardaki kişi sayısı ile SYBD ölçeği arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Öğrencilerin SYBD ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 120,58±21,69 olarak bulunmuştur. SYBD ölçeğinin alt boyutlarından en yüksek toplam puan ortalaması 36,67±7,22 ile kendini gerçekleştirme, en düşük toplam puan ortalaması 10,25±3,83 olarak egzersiz alışkanlığı alt boyutu çıkmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin SYBD ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamalarının literatür ile karşılaştırıldığında yüksek düzeyde olduğu, SYBD ölçeğinin alt boyutlarını geliştirmeye yönelik faaliyetler yapılması gerektiği ifade edilebilir.Anahtar Kelimeler
Sağlıklı Yaşam Biçimi, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Yaşam Biçimi

Abstract

This study was intended to define the Healthy Lifestyle Behaviors (VAS) of vocational college students and the socio-demographic factors that affecting these behaviors. The research sample consisted of 150 students selected by simple random sampling method. The Cronbach's Alpha coefficient of the SYBD scale, which was developed by Walker et al. (1987) and validated by Esin (1997), was 0.91. Number-percentage calculation, mean, t-test and one way ANOVA were used in the evaluation of the data. In this study demographic variables were found to be statistically significant difference between gender, exercise, regular nutrition, place to live, number of people staying in the room and SYBD scale (p <0,05). The total score averaged by the students on the SYBD scale was found to be 120.58 ± 21.69. The highest total score of the SYBD scale was 36.67 ± 7.22, and the lowest total score was 10.25 ± 3.83, which was the exercise habit subscale. As a result, it can be stated that the total score average of the students taking the SYBD scale is high when compared to the literature, and activities should be done to improve the subscales of the SYBD scale.Keywords
Healthy Life Style, Vocational School Students, Life Style

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri