Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Vücut Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri
(Body Mass Index and Physical Activity Levels of Female University Students In Health Sciences Faculty )

Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Vücut Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri

 
Yazar : Bircan ULAS KADIOGLU  Fatoş UNCU  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (2)
Sayfa : 13-142
DOI Number: :
Cite : Bircan ULAS KADIOGLU Fatoş UNCU, (2017). Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Vücut Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri. Journal of Current Researches on Health Sector, 7 (2), p. 13-142. Doi: .
331    200


Özet

Bu araştırma; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin Vücut Kütle İndeksi (VKİ) ile Fiziksel Aktivite Düzeylerini (FAD) saptamak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca VKİ ile FAD arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu araştırma 03-13 Kasım 2014 tarihlerinde Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 235 kız öğrenci ile yürütüldü. FAD’ı saptamak için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) kısa formu kullanıldı. UFAA ile haftalık şiddetli ve orta dereceli fiziksel aktivite ve yürüme süreleri ve günlük oturma süresi belirlendi. Öğrencilerin toplam fiziksel aktivite süresi hesaplandı ve ‘düşük, orta ve yüksek düzey’ biçiminde sınıflandırıldı. Boy uzunluğu ve vücut ağırlıkları sorgulandı ve VKİ hesaplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,01±2,09 yıldır. %36,6’sı yurtlarda kalmaktadır. Vücut ağırlığı ortalaması 57,59±8,47 kg, boy uzunluğu ortalaması 163,29±5,33 cm ve VKİ ortalaması 21,55±2,85 kg/m2’dir. Öğrencilerin %11,5’i kilolu ya da şişmandı. Tüm grubun aktiviteye bağlı haftalık enerji tüketimi ortalaması 1847±1273 MET(bazal metabolik hız)-dk olarak saptandı. Toplam aktivite değerlerine göre öğrencilerin %7,2’sinin aktivitesi düşük, %80,4’ünün orta, %12,3’ünün yüksek düzeyde idi. VKİ değeri 25 kg/m2’nin altında ve üstünde olan öğrencilerin aktivite düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Sonuç olarak Sağlık Bilimlerinde öğrenim gören kız öğrencilerin aktivite düzeyleri yeterli değildir, sadece %12,3’ünün aktivitesi yüksek yani sağlık açısından yararlı olan seviyede bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Fiziksel aktivite, vücut kütle indeksi, üniversite öğrencileri.

Abstract

This study aimed to examine Body Mass Index (BMI) and Physical Activity Levels (PAL) of female university students in Health Sciences Faculty. It also has investigated the relationship between BMI and PAL. This study was carried out on 235 female university students in Firat University, Health Science Faculty, during 3-13 November, 2014. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) short form was used to assess the PAL. Weekly vigorous and moderate physical activity and walking times and daily sitting times were determined with using IPAQ. Total physical activity times of students were calculated and then classified as ‘low, moderate and high’. Students were questioned, body weight and height, and BMI was calculated. Descriptive statistics were used to analyze the data. The mean age of the students was 20.01±2.09 years. 36.6% of the students staying in dorms. Average body weight was 57.59±8.47 kg, average body height was 163.29±5.33 cm and average BMI was 21.55±2.85 kg/m2. 11.5% of the students were overweight/obesity. Activity-related weekly energy consumption mean score was 1847 ± 1273 MET (basal metabolic rate) - min. among the whole group. According to total activity scores, 7.2% of the students had low, 80.4% of them had moderate and 12.3% of them had high level activity scores. There was no statistically significant difference between the PAL of students with VKI values below and above 25 kg / m2 (p> 0.05). According to the results of this study, activity levels of female university students studying in Health Sciences were not sufficient and only 12.3% were found to be in an adequate level of activity, which was useful for health.Keywords
Physical activity, body mass index, university students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri