Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
(The Point of View about Nursing Home of Families of Elderly who Stay in the Nursing Home )

Yazar : Taner ARTAN  Hatice Selin IRMAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (2)
Sayfa : 117-132
DOI Number: :
Cite : Taner ARTAN Hatice Selin IRMAK, (2017). Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. Journal of Current Researches on Health Sector, 7 (2), p. 117-132. Doi: .
158    97


Özet

Son yıllarda hızla artan yaşlı nüfusa bağlı olarak yaşlı bakımı toplumsal bir sorun olarak ele alınmaya başlamıştır. Bu nedenle Türkiye'de son yıllarda yaşlılara yönelik sosyal hizmet modelleri arasında yer alan huzurevlerine duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu çalışmanın amacı, huzurevinde kalan yaşlıların yakınlarının huzurevlerine ilişkin bakış açılarını ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini İstanbul ili içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Sultangazi Huzurevi ve Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi’nde yaşayan 65 yaş ve üzeri 100 yaşlının yakını oluşturmaktadır. Yaşlı yakınlarına “Yaşlı Yakınları İle Görüşme Formu” uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre yaşlıları huzurevinde kalmaya başlamadan önce huzurevi ile ilgili olumsuz görüşe sahip (n=75) yaşlı yakınlarının neredeyse tamamının görüşlerinin olumlu yönde değiştiği görülmüştür. Yaşlı yakınları; yaşlıların bakım sorumluluğunun hangi kişi/kuruma ait olması gerektiğine ilişkin soruya verdikleri yanıta göre 3 grupta incelediğinde, yaşlı yakınlarının %58'si yaşlılara” huzurevleri aracılığıyla devletin”, %25'i “çocuklarının”, %17'si “kendi evlerinde” bakılması gerektiğini belirtmişlerdir. Yaşlı yakınlarının huzurevlerine yönelik olumlu tutumlarında, yaşlılarının huzurevinde yaşamaya başlaması ile huzurevleri ile ilgili doğru bilgi sahibi olmalarının rol oynadığı düşünülebilir.Anahtar Kelimeler
social work, gerontology, social change, family, nursing home.

Abstract

Elderly care has begun to be considered as a social problem due to the rapidly growing elderly population in recent years. Thus, requirement of nursing homes, which are among the social service models for the elderly has increased in recent years in Turkey. The aim of this study is to present the point of view of elderly's families who stay in the nursing home. The sample of the study is composed of 100 family members whose elderly with age 65 years and over who live in Bahçelievler Nursing Home Elderly Care and Rehabilitation Center, Sultangazi Nursing Home and Zeytinburnu Semiha Şakir Nursing Home, affiliated to the Ministry of Family and Social Policy in Istanbul. "Elderly Family Interview Form" was applied to family members. SPSS 21.0 Package program was used for statistical analysis. After the elderly had started to stay in the nursing home, almost all the opinions of the family members (n=75), who had negative opinions about the nursing homes, were seen to change positively. When family members as 3 groups were observed according to responce of the quesiton "Person/institution responsible for taking care of the elderly according to family members", 58% of them said "in nursing home by the goverment" and 25% of them said "by children" and 17% of them said "in own home”. Statistically significant differences were found between participation status of these three groups for the views about on nursing homes (p <0.05). The views on nursing homes in the group that respond as "nursing homes by the goverment" was found more positive than other groups.Keywords
sosyal hizmet, gerontoloji, toplumsal değişme, aile, huzurevi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri