Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOAH Tanısı Alan Bireylerde Yürüme Egzersizinin Oksijen Saturasyonu, Dispne ve Mutluluk Düzeyine Etkisi
(The Effect of Walking Exercise on Oxygen Saturation, Dyspnea and Happiness in COPD Patients )

KOAH Tanısı Alan Bireylerde Yürüme Egzersizinin Oksijen Saturasyonu, Dispne ve Mutluluk Düzeyine Etkisi

 
Yazar : Kevser Sevgi ÜNAL  , Edanur TAR, Elif KANT & Funda ÇETİNKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (1)
Sayfa : 95-110
DOI Number: :
Cite : Kevser Sevgi ÜNAL , Edanur TAR, Elif KANT & Funda ÇETİNKAYA, (2018). KOAH Tanısı Alan Bireylerde Yürüme Egzersizinin Oksijen Saturasyonu, Dispne ve Mutluluk Düzeyine Etkisi. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (1), p. 95-110. Doi: .
234    245


Özet

Bu çalışma, Koah Tanısı Alan Bireylerde Yürüme Egzersizinin Oksijen Saturasyonu, Dispne ve Mutluluk Düzeyine Etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır.Deneysel tasarımdaki bu çalışmaya, GOLD’da tanımlanan kriterlere göre (Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD) KOAH tanısı almış olan, hafif ve orta evrede olan 60 KOAH’lı hasta alındı. Çok ağır evrede olan hastalar alınmamıştır. Araştırmanın örneklemini; evren içinden, belirlenen kriterlere uyan, KOAH tanısı almış olup ve araştırmaya katılmayı kabul eden 30 deney ve 30 kontrol olmak üzere toplam 60 hasta oluşturmuştur. Verilerin istatistiksel değerlendirmesi bilgisayar ortamında, yüzdelik hesaplamalar ve t testi kullanılarak yapılmıştır. Yürüme egzersizi uygulanan Deney grubunda zaman içerisinde dispne puan ortalamasında azalma görülürken, kontrol grubunda ise, artma görülmektedir. Deney grubunun mutluluk puan ortalamaları sonuçlarına bakıldığında, ilk gün mutluluk puan ortalamasının 1 ay boyunca artış gösterdiği belirlenmiştir. Kontrol grubunun mutluluk puan ortalamaları incelendiğinde ise, puan ortalamalarında giderek azalma görülmektedir. Deney grubunun oksijen saturasyon düzeyleri incelendiğinde, KOAH hastalarının saturasyon düzeylerinin giderek arttığı belirlenmiştir. Kontrol grubunda ise saturasyon düzeyi 1 ay boyunca azalma göstermiştir. Deney grubunu saturasyon düzeyinde artma saptanırken, kontrol grubunu saturasyon düzeyinin azaldığı belirlenmiştir. Yürüme Egzersizinin KOAH tanısı almış bireylerde saturasyon düzeyini ve mutluluk puan ortalamasını arttırdığını, dispne puan ortalamasını ise azalttığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
KOAH, Yorgunluk,Yürüme Egzersizi, Dispne,Mutluluk

Abstract

The aim of this study was to determine the effect of walking exercise on oxygen saturation, dyspnea and happiness in COPD patients.In this study, 60 patients with mild and moderate COPD were included in the study according to the criteria defined in gold. (Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD) Patients who are in very heavy phase have not been taken. In the present study, a total of 60 patients, including 30 patients and 30 control subjects, who were diagnosed with COPD and who were accepted to participate in the study, were included in the study. Statistical analysis was performed using the t-test.In the experimental group with walking exercise, the mean of dyspnea scores decreased over time and in the control group, the increase was observed. The results of the experiment group showed that the happiness score average increased for 1 month in the first day. When the happiness scores of the control group are examined, there is a decrease in the happiness scores. When the oxygen saturation levels of the experimental group were examined, it was determined that the saturation levels of COPD patients were increasing. In the control group, the saturation level decreased for 1 month. While increasing the test group saturation level was determined, it was determined that the control group saturation level decreased.It was determined that walking exercise increased saturation and happiness scores in individuals diagnosed with COPD and decreased dyspnea scores.Keywords
COPD, Fatigue,Walking, Exercise, Dyspnea,Happiness

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri