Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yaşlılıkta Güncel Sorun: Yetersiz Beslenme
(Current Problems of the Elderly: Poor Nutrition )

Yaşlılıkta Güncel Sorun: Yetersiz Beslenme

 
Yazar : Fatma HASTAOĞLU  & Emre HASTAOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (1)
Sayfa : 89-94
DOI Number: :
Cite : Fatma HASTAOĞLU & Emre HASTAOĞLU, (2018). Yaşlılıkta Güncel Sorun: Yetersiz Beslenme. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (1), p. 89-94. Doi: .
308    218


Özet

Yaşlı nüfusu son yıllarda ciddi bir artış göstermekte ve yaşlı bireyler aktif, kilosu normal, sağlıklı ya da aşırı zayıf olduğu gibi, kronik hastalığı ve aşırı özürlülüğü olan ve tamamen bağımlı 80 yaş üzeri yaşlılar da olabilir. Dünya genelinde 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus %16 civarında iken, %2 sini 85 yaş ve üzeri yaşlılardan oluşmakta, bu rakamların önümüzdeki 30 yıl içinde dramatik bir şekilde yükselmesi beklenmektedir. Yaşlanma, bilişsel ve fiziksel düşüş, depresif belirtiler ve duygusal değişiklikler gibi beslenme ihtiyaçları ile alım miktarı arasındaki dengeyi doğrudan etkileyebilecek bir dizi hastalık ve zayıflama ile birlikte gelebilir. Yaşlı bireylerin beslenme davranışı, sağlık veya sosyal nedenler, tat ve koku azalması veya yiyecek satın almak ve hazırlamak için gereken fiziksel gücün azalmış olması nedeniyle değişebilir. Kötü beslenme ve bilinçsiz kilo kaybı, müdahaleye cevap vermeyen yetersiz beslenme, sağlığın giderek azalmasına, sağlık hizmetlerinin kullanımının ve mortalitenin artmasına sebep olur. Depresyon, enstrümantal günlük yaşam aktivitesi bağımlığı ve sigara kullanımı malnutrisyon riskini artıran etkenlerdir. Evde sağlık hizmeti ihtiyacı olan yaşlı hastalar, özellikle kronik mental veya fiziksel hastalıklara sahip oldukları zaman yetersiz beslenmeye yatkındır. Malnütrisyon, tanı konulup erken tedavi edilmediğinde diğer hastalıkların tedavisini güçleştirmektedir. Bu nedenle, malnutrisyon riski taşıyan yaşlı bireylerin saptanması ve risklerin ortadan kaldırılması oldukça önemlidir. Yaşlı bireylerde malnutrisyon yönetimi multidisipliner yaklaşımlar gerektirmektedir. Hastalarda malnutrisyonun tedavisindeki anahtar aşamalar: malnutrisyon riskinin belirlenmesi ve mümkün olduğunca erken müdahale edilmesidir. Nütrisyon desteğine ihtiyacı olan yaşlı hastalar iyi bir klinik değerlendirmeye alınmalı ve bunun sonucunda gereksinimleri dikkatle hesaplanmalıdır. Nütrisyon destek programı iyi monitorize edilmeli, metabolik değişiklikler ve komplikasyonlar gözden kaçırılmamalıdır. Çalışmadaki amacımız, geriatrik popülasyonun oldukça ciddi boyutta arttığı günümüzde, önemli oranda mortalite ve morbiditeye neden olan ve önlenebilir bir sağlık problemi olan malnütrisyona dikkat çekmek ve gereken önlemler konusunda bilgilendirme sağlamaktır.Anahtar Kelimeler
geriatri, malnutrisyon, yaşlılık, beslenme

Abstract

The elderly population has shown a serious increase in recent years, and elderly people may be aged over 80 years of age with chronic illness and extreme disability, as well as being completely active, weight normal, healthy or extremely weak. Globally, the population aged 65 years and over is around 16%, while 2% is aged over 85 years and these figures are expected to rise dramatically over the next 30 years. Aging may come with a number of illnesses and weaknesses that can directly affect the balance between nutritional needs and intake, such as cognitive and physical decline, depressive symptoms, and emotional changes. The nutritional behavior of elderly individuals may change due to health or social reasons, decreased taste and odor, or reduced physical strength to buy and prepare food. Malnutrition and unconscious weight loss, inadequate nutrition that does not respond to intervention, a gradual decline in health, increased use of health services and increased mortality. Depression, instrumental activities of daily living dependence and smoking are the factors that increase the risk of malnutrition. Elderly patients who need home health care are predisposed to malnutrition, especially when they have chronic mental or physical illnesses. Malnutrition is difficult to diagnose and treat other diseases when not treated early. For this reason, it is very important that the elderly individuals who are at risk of malnutrition are identified and their risks are removed. Malnutrition management in elderly people requires multidisciplinary approaches. The key steps in the treatment of malnutrition in patients are to identify the malnutrition risk and to intervene as early as possible. Elderly patients who need nutritional support should be taken into account in a good clinical evaluation and consequently their needs should be carefully calculated. The nutritional support program should be well monitored, metabolic changes and complications should not be overlooked. The aim of our study is to draw attention to the malnutrition which is a preventable health problem and which substantially cause mortality and morbidity, and to provide information about the necessary precautions.Keywords
geriatrics, malnutrition, aging, nutrition

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri