Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İnterkonsepsiyonel Sürenin Maternal Fetal Bağlanma ve Psikososyal Sağlığa Etkisi
(The Effect of Interconceptional Duration on Maternal Fetal Attachment and Psychosocial Health )

İnterkonsepsiyonel Sürenin Maternal Fetal Bağlanma ve Psikososyal Sağlığa Etkisi

 
Yazar : Tuba UÇAR  , Esra SABANCI & Esra KARATAŞ OKYAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (1)
Sayfa : 75-88
DOI Number: :
Cite : Tuba UÇAR , Esra SABANCI & Esra KARATAŞ OKYAY, (2018). İnterkonsepsiyonel Sürenin Maternal Fetal Bağlanma ve Psikososyal Sağlığa Etkisi. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (1), p. 75-88. Doi: .
339    271


Özet

Bu araştırma, sağlıklı multigravidalarda iki gebelik arasındaki (interkonsepsiyonel) sürenin maternal fetal bağlanmaya ve psikososyal sağlık durumuna etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmanın örneklemini bir kamu hastanesinin gebe polikliniklerine başvuran 389 gebe oluşturdu. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Doğum Öncesi Anne Bağlanma Ölçeği (DÖABÖ) ve Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (GPSDÖ) kullanılarak toplandı. Polikliniklere başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden gebelere poliklinik muayenesi sonrası veri toplama araçları yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı. Gebelerin DÖABÖ puan ortalaması 71.10±8.83; GPSDÖ puan ortalaması 2.77±0.32’dir. İnterkonsepsiyonel süre 2 yıldan fazla olanların DÖABÖ puan ortalarının 2 yıl ve altında olanlara göre daha yüksek olduğu bulundu (p<0.05). İnterkonsepsiyonel süre ile gebelerin GPSDÖ puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0.05). İki gebelik arasındaki süreden memnun olan gebelerin memnun olmayanlara göre bağlanma düzeyleri daha yüksek; psikososyal sağlık durumlarının daha iyi olduğu belirlendi (p<0.05). İnterkonsepsiyonel sürenin gebelikte maternal bağlanmayı etkilediği, psikososyal sağlık durumunu etkilemediği belirlendi.Anahtar Kelimeler
interkonsepsiyonel süre, maternal-fetal bağlanma, psikososyal sağlık

Abstract

This study was conducted to determine the effect of maternal fetal attachment and psychosocial health status between two pregnancies time (interconceptional) in healthy multigravidual. The sample of the study conducted with 389 pregnant women who applied to pregnant outpatient clinics of a public hospital. The data were collected by using the ‘Personal Information Form’, the ‘Maternal Antenatal Attachment Scale (MAAS)’ and the ‘Pregnancy Psychosocial Health Assessment Scale (PPHAS)’. Data collection tools were applied by face-to-face interview method after the policlinic examinations who agreed to participate in the research. The mean score of MAAS was 71.10 ± 8.83; the mean score of the PPHAS was 2.77 ± 0.32. Interconception duration was found to be higher for those who had more than 2 years of age compared to those who had a MAAS score of 2 years or less (p<0.05). It was determined that there was no significant difference between the interconceptional time and the PPHAS point averages (p>0.05). The satisfied gestations between the two pregnancies are higher than those not satisfied; psychosocial health conditions were found to be better (p<0.05). It has been determined that interconceptional duration affects maternal attachment in pregnancy and does not affect psychosocial health status.Keywords
Pregnancy, interconceptional duration, maternal-fetal attachment, psychosocial health

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri