Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının İntihar Vakalarına Karşı Tutumları: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması
(Attitudes of 112 Emergency Health Service Workers on Suicide Cases: A Validity and Reliability Study )

112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının İntihar Vakalarına Karşı Tutumları: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

 
Yazar : Mustafa MACİT  , Arif Selim EREN, Mesut KARAMAN, Aycan POLAT & Hasan Rıza AKOL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 19-30
DOI Number: :
Cite : Mustafa MACİT , Arif Selim EREN, Mesut KARAMAN, Aycan POLAT & Hasan Rıza AKOL, (2018). 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının İntihar Vakalarına Karşı Tutumları: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 19-30. Doi: .
584    436


Özet

İntihar, önemli bir sosyal ve kamu sağlığı sorunudur, çünkü intiharların sayısı her geçen gün artmaktadır. İntihara katkıda bulunan faktörler, zihinsel ve fiziksel hastalık, alkol veya uyuşturucu kullanımı, kronik hastalık, akut duygusal sıkıntı, şiddet gibi değişkenlik gösterebilir. İntihar davranışı Türkiye'de ve bazı Avrupa ülkelerinde düşük oranlarda olmasına rağmen, konu farklı nedenlerden dolayı toplumların önem verdiği konular arasındadır. İntihar eden bireylerin tedavi edildiği ilk yer acil sağlık hizmetleri birimidir. Bu vakalarla sıklıkla karşılaşan acil sağlık çalışanları, bu bireylerin tedavisinde ve intiharların önlenmesinde önemli rol oynayabilir. Bu nedenle, intihar durumunda acil sağlık çalışanlarının intihar eğilimlerine karşı tutumları kritik önem arz etmektedir. Bu çalışma, intihar vakalarıyla sıklıkla karşılaşan acil durum çalışanlarının tutumlarını değerlendiren bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması için yapılmıştır. Çalışmaya 141 acil sağlık çalışanı katkıda bulunmuştur. Bu çalışmada Er, Şimşek ve Aker (2013) tarafından geliştirilen ve acil sağlık çalışanlarının intiharlara karşı tutumlarını değerlendiren ölçeğin geçerlik ve güvenilirliği analiz edilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirliği için doğrulayıcı faktör analizi ve iç tutarlılık analizi yapılmıştır. Sonuçlara göre ölçeğin orijinal 6 faktörlü yapısı 5 faktörlü yapıya dönüşmüştür. Bu nedenle, önleme, tıbbi ve tetikleme boyutları ile ilgili önermelerin gözden geçirilmesi önerilmiştir.Anahtar Kelimeler
Acil sağlık çalışanları, Sağlık çalışanları, İntihar, İntihar vakaları, Geçerlilik ve güvenilirlik

Abstract

Suicide remains a significant social and public health problem because the number of suicides is increasing recently. Factors contributing to suicide can vary such as mental and physical illness, alcohol or drug abuse, chronic illness, acute emotional distress, violence. Although suicidal behaviours are in low rates in Turkey and several European countries, the issue are among the most important subject for different reasons. The first place to treat suicidal individuals is the emergency health services unit. Emergency health care workers who frequently encounter these cases may play an important role in treating these individuals and also preventing suicides. Therefore, in the case of suicide emergency health care workers' attitudes towards suicidal people are critical. This study was carried out in order to perform the validity and reliability an attitude scale which evaluate the attitudes of emergency workers who faces frequently with suicide cases. 141 emergency health workers participated to the study. This study is also evaluated the scales' validity and reliability which used in the study developed by Er, Şimşek ve Aker (2013). The scale is developed to assess attitudes of emergency health workers against suicide. Confirmatory factor analysis and internal consistency analysis were performed for validity and reliability of the scale. According to the results, the original 6-factor structure of the scale turned into 5-factor structure. Therefore, review of propositions regarding prevention, medical, and trigger dimensions recommended.Keywords
Emergency health care workers, Health workers, Suicide, Suicide cases, Validity and reliability

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri