Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Obezite ve Kronik Hastalıklar Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Obesity and Chronic Diseases )

Obezite ve Kronik Hastalıklar Arasındaki İlişki

 
Yazar : Gizem KUBAT BAKIR  , Sonay GÖKTAŞ & Büşra Ecem KUMRU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 397-410
DOI Number: :
Cite : Gizem KUBAT BAKIR , Sonay GÖKTAŞ & Büşra Ecem KUMRU, (2018). Obezite ve Kronik Hastalıklar Arasındaki İlişki. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 397-410. Doi: .
353    243


Özet

Obezite; sağlığı bozacak ölçüde anormal ve aşırı miktarda yağ birikmesidir. Dünyanın pek çok yerinde obezite prevelansı ve obezitenin neden olduğu hastalıkların insidansı hızla artmaktadır. DSÖ verilerine göre fazla kilo ve obezitenin ölüm riskleri sıralamasında ilk beşte olduğunu, her yıl en az 2,8 milyon kişinin, fazla kilo ve obez olma sonucu hayatını kaybetmektedir. Obezite bedendeki tüm sistemleri ve psikolojik durum üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur ve bu etkiler birçok sağlık problemine neden olmaktadır. Obezitenin oluşmasında başlıca riskler ve riski etkileyen faktörler; aşırı ve yanlış beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, yaş, cinsiyet, gelir durumu, eğitim düzeyi, sigara- alkol kullanmama, kullanılan bazı ilaçlar (antidepresanlar vb.), doğum sayısı, sosyo - kültürel etmenler, hormonal ve metabolik etmenler, genetik etmenler olarak saptanmaktadır. Obezite insan vücudunda kardiyovasküler,solunum ve sindirim sistemi hastalıkları, hipertansiyon, tip II diyabet, osteoartrit, polikistik over sendromu, immun sistem disfonksiyonu ve bazı kanser türleri çeşitli hastalıklarla ilişkili risk raktörlerinden biridir. Obezitenin neden olduğu hastalıklarda hemşirenin rolü, gerçekçi bir beden ağırlığı kaybı hedefleyerek, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmesini sağlamaktır. Obezite tedavisinde kullanılan tıbbi beslenme (diyet), egzersiz, davranış değişikliği, farmakolojik ve cerrahi tedavisinde hemşire aktif rol almaktadır.Anahtar Kelimeler
Obezite, Kronik Hastalıklar, Hemşirelik

Abstract

Obesity; is an abnormal and excessive amount of fat accumulation. In many parts of the world, the incidence of obesity prevalence and obesity is increasing rapidly. According to WHO data, overweight and obesity are the first five in the risk of death, and at least 2.8 million people lose their lives as being overweight and obese. Obesity has negative effects on all systems and psychological status in the body and these effects cause many health problems. The main risks and factors affecting the risk of obesity; excessive and incorrect nutrition, inadequate physical activity, age, gender, income level, education level, non-alcohol use, some drugs used (antidepressants, etc.), number of births, socio-cultural factors, hormonal and metabolic factors, genetic factors are determined as . Obesity is one of the risk factors associated with various diseases in the human body including cardiovascular, respiratory and digestive system diseases, hypertension, type II diabetes, osteoarthritis, polycystic ovary syndrome, immune system dysfunction and some types of cancer. The role of the nurse in diseases caused by obesity is to reduce the risk of morbidity and mortality related to obesity by aiming at a realistic body weight loss, to provide an adequate and balanced nutrition habit for the individual and to increase the quality of life. Nurse has an active role in medical nutrition (diet), exercise, behavior change, pharmacological and surgical treatment of obesity.Keywords
Obesity, Chronic Diseases, Nursing

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri