Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Parkinson Hastalarında Ev Egzersiz Programının Denge ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi
(The Effect of Home Exercise Program on Balance and Functional Capacity in Patients with Parkinson Disease )

Parkinson Hastalarında Ev Egzersiz Programının Denge ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi

 
Yazar : Sena TOLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 337-352
DOI Number: :
Cite : Sena TOLU , (2018). Parkinson Hastalarında Ev Egzersiz Programının Denge ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 337-352. Doi: 10.26579/jocrehes.31.
697    247


Özet

Bu çalışmanın amacı daha önce egzersiz eğitimi verilmemiş Parkinson hastalarında ev egzersiz programının hastaların denge, düşme riski ve fonksiyonel kapasiteleri üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmaya 29 gönüllü Parkinson hastası alınmıştır. Parkinson hastalığında evreleme Hoehn ve Yahr ölçeği ile, semptomların derecelendirmesi Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği ( BPHDÖ) ile yapılmıştır. Hastaların bilişsel durumu Mini-Mental Durum Değerlendirmesi (MMDD) ile, depresyon düzeyi Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) ile, statik ve dinamik denge Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ile, fonksiyonel mobilite Zamanlı Kalk ve Yürü testi (ZKYT) ile, yaşam kalitesi Parkinson Hastalığı anketi ( PDQ-39) ile değerlendirilmiştir. Hastalar son bir yıl içinde düşme deneyimi olan ve olmayan olarak iki gruba ayrılmıştır. Çalışma sonunda gruplar arası ve grup içi egzersiz öncesi ve sonrası denge ve fonksiyonel kapasite değerlendirilmiştir. Son bir yıl içinde düşme deneyimi olan ve olmayan hasta grupları arasında demografik ve klinik özellikler bakımından fark bulunamamıştır. Düşme deneyimi olan hastaların egzersiz programı sonrası, BDÖ skoru yüksek, ZKYT süresi ise düşük bulunmuştur, benzer şekilde düşme deneyimi olmayan hastaların da egzersiz sonrası BDÖ skoru yüksek bulunmuştur ancak ZKYT süresinde fark bulunamamıştır. Düşme deneyimi olan ve olmayan hasta grupları arasında egzersiz öncesi ve sonrası ZKYT süresi, BPHDÖ, BDÖ ve PDQ-39 total skoru bakımından fark bulunamamıştır. Parkinson hastalığının tedavisinde ev egzersiz programı, hastalık semptomlarını azaltan,denge yeteneklerini ve yaşam kalitelerini arttıran bir tedavi metodudur. Ev egzersiz programı, Parkinson hastalığında tedavinin bir parçası haline getirilerek, hastalığın erken dönemlerinden itibaren tüm evrelerinde uygulanmalıdır.Anahtar Kelimeler
Denge, Egzersiz, Fonksiyonel Kapasite, Parkinson Hastalığı

Abstract

The aim of this study was to investigate the effects of home exercise program on the balance, fall risk and functional capacity of patients with Parkinson's disease who had not been trained before. 29 volunteer patients with Parkinson's disease were enrolled in the study. The staging of Parkinson disease was done with the Hoehn and Yahr scale. The symptoms with United Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), cognitive status of patients with Mini-Mental State Examination (MMSE), depression level with Geriatric Depression Scale (GDS), static and dynamic balance with Berg Balance Scale (BBS), functional mobility with Timed Up and Go test (TUGT) and quality of life Parkinson's Disease Questionnaire (PDQ-39) were assessed. Patients were divided into two groups according to fall experience in the last year.The assessment of the balance and functional capacity were made before and after the exercise program and inter-group comparations were made. There was no difference in demographic and clinical characteristics between the patients according to falling experience in the last year. After the exercise program, patients with falling experience had a high BBS score, while the duration of TUGT was lower, and patients with no falling experience had a high BDI score after exercise, but no difference was found in the duration of TUGT. There was no difference between the patient’s groups according to falling experience in terms of TUGT, UPDRS, BBS and PDQ-39 total score before and after exercise. For the treatment of Parkinson's disease, home exercise program is a treatment method that reduces the illness symptoms and improves balance and quality of life. The home exercise program should be applied at all stages from the early stages of the disease by making it part of the treatment in Parkinson's disease.Keywords
Balance, Exercise; Functional Capacity; Parkinson Disease

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri