Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yataklı Tedavi Kurumu Hizmetlerinde Cevap Verebilirlik: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
(The Responsiveness of Inpatient Healthcare Institutions: The Case of a Training and Research Hospital )

Yataklı Tedavi Kurumu Hizmetlerinde Cevap Verebilirlik: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği

 
Yazar : Betül AKALIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 321-336
DOI Number: :
Cite : Betül AKALIN , (2018). Yataklı Tedavi Kurumu Hizmetlerinde Cevap Verebilirlik: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 321-336. Doi: .
412    332


Özet

Bir sağlık sisteminin asıl amacı toplumdaki bireylerin sağlıklı yaşamasına olanak tanımaktır. Amacın sağlanması için üç temel hedef belirlenmiştir. Hedefler sırasıyla, sağlık göstergelerindeki iyileştirmeler, mali katkıda adalet yani parasal kaynakların hakkaniyetli dağılımı ve sağlıkla ilgili olmayan konularda insanların beklentilerine cevap verebilmektir. Bu çalışmada cevap verebilirliğin sekiz boyutu, WHO’nun uzun formu üzerinden bir eğitim araştırma hastanesi örneğinde incelenmeye çalışılmıştır. Hasta deneyimi puan ortalamaları en düşük olan cevap verebilirlik boyutu 6.61 ortalama ile Konfor, ardından 7.10 ile Sosyal destek ve 7.13 ile Seçimdir. En yüksek puan ortalaması is 8.09 ile Saygılı Tedavi ve 7.63 ile Gizlilik boyutunda bulunmuştur. Cevap verebilirlik boyutları ile cinsiyet, yatış süresi, sigorta durumu ve çalışan memnuniyeti arasında ilişki saptanmıştır. Cevap verebilirliğin bazı boyutları ile cinsiyet, yatış süresi, sigorta durumu ve çalışan memnuniyeti arasında ilişki saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Sağlık Sisteminin Cevap Verebilirliği, Yatan Hasta Hizmetleri

Abstract

The main purpose of a health system is to allow individuals in the community to live well. Three main objectives have been identified to ensure the objective. The objectives are to respond to the expectations of people about improvements in health indicators, fairness in financial contribution, fair distribution of financial resources, and non-health issues. In this study, eight dimensions of responsiveness have been studied through the long form of the WHO in the form of a research and research hospital. The average patient experiences score was the lowest for Quality of Basic Amenities with 6.61, followed by Social support with 7.10 and Choice with 7.13. The highest score average was 8.09 with Respectful Treatment and 7.63 with Confidentiality. Some dimensions of responsiveness and gender, length of stay, insurance status and employee satisfaction were found relationship.Keywords
Health System Responsiveness, Inpatient Services

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri