Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Lenfödem Konusunda İnternet Sitelerinde Yayımlanan Hasta Bilgilendirme Metinlerinin Okunabilirlik ve İçerik Değerlendirmesi Üzerine Yeni Bir Bakış
(A New Perspective on Readability and Content Assessment of Patient Information Texts Published on the Internet Sites on Lymphedema )

Lenfödem Konusunda İnternet Sitelerinde Yayımlanan Hasta Bilgilendirme Metinlerinin Okunabilirlik ve İçerik Değerlendirmesi Üzerine Yeni Bir Bakış

 
Yazar : Sena TOLU  & Pelin BASIM  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 303-314
DOI Number: :
Cite : Sena TOLU & Pelin BASIM, (2018). Lenfödem Konusunda İnternet Sitelerinde Yayımlanan Hasta Bilgilendirme Metinlerinin Okunabilirlik ve İçerik Değerlendirmesi Üzerine Yeni Bir Bakış. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 303-314. Doi: 10.26579/jocrehes.28.
452    282


Özet

Günümüzde internet, hastaların ve hasta yakınlarının sağlık problemleri hakkında bilgi almak için kullandıkları en önemli ortak paylaşım kaynağıdır. Bu platformda hazırlanmış hastalıklarla ilgili sunuların sağlık alanında çalışmayan kişilerce de bilgilendirme amacıyla okunduğu göz önüne alınırsa, bu metinlerin kişilerin eğitim seviyeleri dikkate alınarak hazırlanması temel kural olmalıdır. Okunabilirlik kavramı son 20 yıl içinde metinlerin okunabilirlik ve haliyle yararlanılabilirlik derecelerini ölçmek için geliştirilmiş sayısal verilerdir. Çalışmamızın amacı etiyolojisinden bağımsız olarak lenfödem konusunda internet arama motorlarında taratılan bilgilendirme metinlerinin okunabilirlik ölçeklerinin ve içerik doğruluklarının değerlendirilmesidir. İnternet arama motoru Google’da “lenfödem” anahtar kelimesi kullanılarak yapılan aramada ulaşılan ilk on sayfada toplam 300 internet sitesi taranmış ve değerlendirmeye alınmıştır. Sohbet, forum, haber ve ticari blog siteleri ile 20 cümleden daha az bilgi içeren siteler çalışma dışı bırakılmıştır. Sitelerin içerikleri Microsoft Word programına aktarılarak toplam cümle, kelime ve hece sayısı, ortalama kelime sayısı, 3 hece ve üstü kelime sayıları ile ortalamaları hesaplandı. Ateşman ve Bezirci-Yılmaz okunabilirlik formülleri kullanılarak ortalama okunabilirlik düzeyleri analiz edildi. Metin içerikleri ise ayrıca bilgi düzeyleri açısından değerlendirildi. Google arama motoruna “lenfödem” anahtar kelimesi yazılarak taranan 300 internet sitesine dışlanma kriterleri uygulandıktan sonra tekrarlayan siteler de kapsam dışı bırakılmış ve 28 hedef site belirlenmiştir. Tüm bu internet sitelerinin bilgilendirme metinleri okunabilirlik düzeyleri ortalaması Ateşman formülüne göre 58.81(SD: 10.88), Bezirci-Yılmaz formülüne göre 11.47(SD:3.48) olarak hesaplandı. Bu durumda elde edilen veriler Ateşman formülüne göre orta zorlukta, Bezirci-Yılmaz formülüne göre ise lise düzeyinde eğitim almış kişilerin anlayabileceği zorlukta olarak değerlendirildi. Metinlerin büyük kısmi lenfödem tedavileri ile ilgili bilgi içerirken; tanım ve etiyoloji, koruyucu önlemler ve komplikasyonlarla ilgili bilgiler daha az metinde yer bulmuştur. İnternet sitelerinde, lenfödem konulu hastalara yönelik bilgilendirme metinlerinde okunabilirlik düzeyi Türkiye’deki eğitim sistemine entegre edilerek değerlendirildiğinde orta zorlukta ve 11-12. Sınıf düzeylerinde okuryazarlık seviyesinde saptanmıştır. Yayımlanmış lenfödem konulu bilgilendirme metinleri hedef kitleye okunabilirlik açısından uygundur, ancak içerik olarak değerlendirildiğinde özellikle koruyucu önlemlerle ilgili bilgilerde revizyonların yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu revizyonların yapılabilmesi için konu ile ilgili sağlık örgütleri ve sağlık kurumlarının ortak çalışma yapması gerekliliğini vurgulamak gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Lenfödem, okunabilirlik, internet metinleri

Abstract

Nowadays, internet is the most common shared resource that patients and their relatives refer to obtain information about health problems. Given that these health information texts prepared in this platform are read for informational purposes by people who do not work in the health field, preparing these texts by considering peoples’ education level should be the basic rule. Readability concept is a numerical data developped during the last 20 years to measure the readability so the degree of benefit of concerned texts. The aim of our study is to evaluate readability scales and content accuracy of lymphedema informational texts scanned in search engines independent of its ethiology. A total of 300 websites in the first 10 pages of internet search engine “Google” were searched by using the “lymphedema” keyword and evaluated for the quality of search resources. Sites with less information than 20 sentences, chat, forum and commercial blog sites were excluded from the study. The information texts in these sites were transferred to the Microsoft Office Word program. Average word count, average syllable number and words with an average syllable number of 3 and above were calculated. Ateşman and Bezirci-Yılmaz readability formulas were used to analyze average readability level. Text content accuracy was also evaluated according to information level separately. 28 target sites were found within 300 internet sites scanned for lymphedema keyword in Google search engine by applying exclusion criterias of the study and eliminating the repeated ones. The average readability level of all these internet sites was 58.81(SD: 10.88) according to Ateşman readability formula and 11.47 (SD:3.48) according to Bezirci-Yılmaz formula. In the light of this data, texts were evaluated as moderately difficult according to Ateşman readability formula and comprehensible to people at high-school degree according to the Bezirci-Yılmaz formula. While most of the texts contain information about the treatment modalities of lymphedema, information about definition and ethiology, preventive measures and complications found less place in the context. When analyzed within the range of educational level, the readability level of internet sites informational texts on lymphedema targeting patient education are detected moderately difficult and at the level of 11th-12th classes literacy. Published lymphedema texts are found to be suitable for target population in terms of readability criterias but when evaluated according to their context, especially a necessity of revision comes out in the informations about preventive measures. We need to emphasize that health organisations and institutions related to subject are supposed to work together in order to realise these revisions.Keywords
Lymphedema , readability, internet texts

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri