Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Plevral Efüzyonlarda Videotorakopik Yaklaşımla Tanı ve Tedavinin Etkinliği
(Efficiency of Diagnosis and Treatment with Videothoracopic Approach in Pleural Effusions )

Plevral Efüzyonlarda Videotorakopik Yaklaşımla Tanı ve Tedavinin Etkinliği

 
Yazar : Türkan DÜBÜŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 297-302
DOI Number: :
Cite : Türkan DÜBÜŞ , (2018). Plevral Efüzyonlarda Videotorakopik Yaklaşımla Tanı ve Tedavinin Etkinliği. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 297-302. Doi: .
260    206


Özet

Plevral yaprakları arasında patolojik düzeyde her türlü sıvı birikimi plevral efüzyon olarak adlandırılır. Torasentez, plevra biyopsisi, video torakoskopik cerrahi (VATS) gibi yöntemlerle tanıya gidilmesi gerekir. Çalışmamızda plevral efüzyon olgularının tanı ve tedavileri retrospektif olarak değerlendirildi. Eylül 2012-Nisan 2018 tarihleri arasında 36 hastaya tanısal ve tedavi amaçlı VATS işlemi uygulandı. Hastaların 14’ü kadın, 22’si erkek olup ortalama yaş 52 idi. VATS ile alınan plevral biyopsi ve plevral efüzyon histopatoloji sonuçlarına göre 12 tüberküloz plörit, 13 malin mezotelyoma, 1 adeno karsinom metastazı, 9 nonspesifik kronik plörit, 1 normal plevral bulgular olarak tespit edildi. VATS tanıyı ve gerekirse palyatif tedaviye desteği artırmaktadır. Serimizde VATS ile tanı alma oranı %97,2 olarak bulundu. Plevral hastalıkların tanı ve tedavisinde VATS’ın efektif bir minimal invazif yöntem olması mortalite ve morbiditenin minimal olması dolayısıyla tercih edilmesi gerekliliğini önermekteyiz.Anahtar Kelimeler
Plevral efüzyon , plevra , VATS

Abstract

The accumulation of all kinds of fluid between the pleural leave at the pathological level is called pleural effusion., it should be diagnosed by using such the methods as thoracentesis, pleural biyopsy, videothoracoscopic surgery (VATS). In our study, the diagnosis and treatment of pleural effusion cases were evaluated in terms of retrospective. Between September 2012 and April 2018, 36 patients were performed VATS with the aim of diagnostic and therapeutic. 14 patients were female, 22 were male and the average age was 52 years. According to the result of pleural biopsy and pleural effusion taken by VATS. 12 tuberculosis pleuritis, 13 malignant mesothelioma, 1 adeno carcinoma metastasis, 9 nonspecific chronic pleuritis and 1 normal pleural findings were detected. VATS which is a more effective procedure, increases the diagnosis and supports the palliative treatment if necessary. In our series, the rate of diagnosis with VATS was found to be 97,2%. We suggest that VATS is an effective minimally invasive method in the diagnosis and treatment of pleural diseases and it should be preferred because of its minimal mortality and mobidity.Keywords
Pleural Effusion, Pleura, VATS

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri