Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocukların Annelerinin Bağlanma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
(Investigation of Attachment Styles of Mothers of Children with Developmental Delay According to Various Variables )

Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocukların Annelerinin Bağlanma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

 
Yazar : Hüsnünur ASLANTÜRK  & Semra SARUÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 221-232
DOI Number: :
Cite : Hüsnünur ASLANTÜRK & Semra SARUÇ, (2018). Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocukların Annelerinin Bağlanma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 221-232. Doi: .
447    361


Özet

Gelişimsel gecikmesi olan çocuk sahibi annelerin özellikleri, “gelişimsel gecikme” sürecine etki edebilecek faktörler açısından önemlidir. Bu nedenle ilk çocukluk yıllarında annenin tutum ve davranışlarına etki edebilecek her türlü özelliği çocukların gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu faktörlerden bir tanesi de annenin bağlanma stilidir. Bu çalışmada gelişimsel gecikmesi olan 3-6 yaş çocuğa sahip annelerin bağlanma stillerinin belirlenmesi ve bağlanma stillerinin çeşitli değişkenlere göre (medeni durum, yaş, eğitim durumu, çocuğun yaşı, çocuğun cinsiyeti ve çocuğa bakan kişiler) farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Çalışma Nisan 2015- Ekim 2015 tarihleri arasında Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Gelişim Ünitesinde yürütülmüştür. Katılımcılar Denver II Gelişimsel tarama testi sonucu “anormal” çıkan 3-6 yaş arası 71 çocuğun annesinden oluşmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile Griffin ve Bartholomew (1994) tarafından geliştirilen “İlişki Ölçekleri Anketi” ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda gelişimsel gecikmesi olan çocuğa sahip annelerin büyük bir bölümünün güvenli bağlanma stiline sahip olmadığı görülmüştür. Medeni durum, yaş, eğitim durumu değişkenlerinin annenin bağlanma stiline göre farklılaştığı; çocuğun yaşı, çocuğun cinsiyeti ve çocuğa bakan kişiler gibi değişkenlerin ise annenin bağlanma stiline göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Gelişimsel Gecikme, Bağlanma Stilleri, Anne

Abstract

The characteristics of mothers who have children with developmental delay are important in terms of factors that may affect the developmental delay process. For this reason, every feature that may have an effect on the mother's attitudes and behaviors during the early childhood has a significant effect on the development of children. One of these factors is the attachment style of the mother. In this study, it is aimed to determine the attachment styles of mothers with 3-6 year-old children with developmental delay and to determine whether attachment styles differ according to various variables (marital status, age, educational status, age of the child, child's gender and children who care for the child). The study was conducted between April 2015 and October 2015 in Eskişehir State Hospital Child Development Unit. Participants were the mothers of 71 children aged 3-6 years who were found to be “abnormal” as a result of developmental screening test.(Denver II). The data were gathered with Personal Information Form prepared by the researchers and ”Relationship Scales Questionnaire which was developed by Griffin and Bartholomew (1994). As a result of the study, it was observed that most of the mothers had no secure attachment style. It was concluded that marital status, age, and educational status differ according to the attachment style of the mother, and the variables such as the age of the child, the child's gender, and the person who cared for the child did not differ according to the attachment style of the mother.Keywords
Developmental Delay, Attachment Styles, Mother

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri