Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bağımlılık ve Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü
(Role of Media in Combating Drugs and Addiction )

Yazar : Hasan YAVUZER    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 157-174
DOI Number: :
Cite : Hasan YAVUZER , (2018). Bağımlılık ve Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 157-174. Doi: .
134    81


Özet

Sosyolojik açıdan baktığımızda sanayi ve teknolojideki gelişme ve değişmelere paralel olarak tüm dünyada olduğu gibi ülke genelinde de çok hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Bazı değişimler insanlara yeni imkanlar ve yeni ufuklar açarken bazı değişimlerde beklenmedik çeşitli olumsuzluklar ile karşılaşılmaktadır. Bu değişim ve gelişime bağlı olarak başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş ve cinsten, her eğitim ve kültür seviyesinden pek çok kişi farklı konularda bağımlılıklar yaşamaktadır. Her türlü zararı bilinmesine rağmen içki, kumar, sigara, uyuşturucu, televizyon ve internet bağımlılığı her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Çalışmada bağımlılık ve uyuşturucu hakkında bilgi verilecek, zararlı bir konuma gelen ve her geçen gün daha da tehlikeli boyutlara gelen bağımlılıklar üzerinde durulacaktır. Her türlü önlem ve mücadeleye rağmen her geçen gün daha da yaygınlaşan uyuşturucu kullanımında gelinen nokta örneklerle ortaya konulacak, bunun sebep ve sonuçları tartışılacaktır. Günümüzde en etkin iletişim ve haberleşme aracı olan medyanın insanları etkilemede ve yönlendirmede tartışılmaz bir yeri ve gücü vardır. İnsanların çeşitli bağımlılıklar kazanmasında medyanın yeri ve rolü üzerinde durulacak, özellikle sosyal ya da sanal medyanın bu konudaki yeri ve rolü analiz edilecektir. Medya sahipleri, yöneticileri, program yapımcıları ve sunucuların bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadelede aktif rol almalarının önemi üzerinde durulacaktır. Medyanın özendirici veya önleyici bir dil kullanmasının birey ve toplumlara etkisi irdelenecektir. Çağımızın vebası olarak nitelenen uyuşturucu ile mücadelede medyanın etkin gücünü bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadelede etkin olarak kullanıp kullanmama durumu tartışılacaktır. Geleceğimiz, ümidimiz ve istikbalimiz olan gençleri uyuşturucu bataklığına düşmeden alınabilecek önlemlerde medyanın yeri üzerinde durulacaktır.Anahtar Kelimeler
Bağımlılık, uyuşturucu, uyuşturucu ile mücadele, medya, medyanın rolü

Abstract

From the sociological point of view, there is a rapid change and development in parallel with the developments and changes in industry and technology in the whole country as well as in the whole world. While some changes are opening new possibilities and new horizons for people, some changes face unexpected negative variations. Depending on this change and development, many people from every level of education and culture especially young people and children of all ages and sexes, live an addiction in different aspects of life. Although all kinds of damage are known to everybody, drinks, gambling, smoking, drugs, television and internet addiction are getting more and more popular day by day. The study will focus on providing information about addictions and drugs. It will also focus on addictions which are already in alarming condition and getting more dangerous dimensions day by day. Here it will be discussed the reasons and consequences of why the use of drugs is getting more widespread day by day despite all kinds of measures and struggles. Nowadays, the most effective communication and communication tool, media, has an unquestionable place over and power to influence and direct people. This study will concentrate on the place and role of media in the acquisition of various drugs used by people while special concentration will be given on the place and role of social and virtual media in this context. Here it will also be examined how media affects individuals and societies through using its incentive and preventive language. It will be discussed whether or not the active power of media is struggling with the plague of our times, drugs, is actively used in combat against addiction and drug uses. It will also be taken into consideration how the role of media can protect the young people who are our future and our hope before they fall into the swamp.Keywords
Addiction, Drugs, Fight against Drugs, Media, Role of Media

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri