Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kronik Hastalıklara Uyumu Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(The Validity and Reliability Study for Developing An Assessment Scale for Adaptation to Chronic Diseases )

Kronik Hastalıklara Uyumu Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

 
Yazar : Ayşe KACAROĞLU VİCDAN  & Fatma BİRGİLİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 135-144
DOI Number: :
Cite : Ayşe KACAROĞLU VİCDAN & Fatma BİRGİLİ, (2018). Kronik Hastalıklara Uyumu Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), p. 135-144. Doi: .
503    313


Özet

Bu çalışma, fizyolojik, psikolojik sosyal ve spiritüel boyutları içeren kronik hastalıklara uyumu değerlendiren geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Metodolojik olarak yapılan çalışmanın örneklemini 288 kronik hastalığı olan birey oluşturmuştur. Ölçeğin geçerlik çalışmasında kapsam geçerliği ve yapı geçerliği analizleri yapılmıştır. Güvenirlik analizleri için iç tutarlık ve değişmezlik analizleri yapılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin kapsam geçerlik indeksleri 0.87-0.99 olarak belirlenmiştir. Yapı geçerliği için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda 28 maddelik 4 boyutlu bir ölçek yapısına ulaşılmıştır. Ölçeğin yapısının doğrulanıp doğrulanmadığını değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin uyum indeksleri X2/sd= 1.731 (mükemmel uyum), RMSEA=0.050 (mükemmel uyum), CFI=0.922 (kabul edilebilir uyum), IFI=0.928 (kabul edilebilir uyum) ve GFI=0,90 (kabul edilebilir uyum) olarak bulunmuştur. Spearman-Brown katsayısı ve Guttman katsayısı 0.87, Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı ise 0.83 olarak tespit edilmiştir. Kronik Hastalıklara Uyumu Değerlendirme Ölçeği kronik hastalıklara uyumu değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Kronik hastalık, uyum, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik

Abstract

This study was carried out to develop a valid and reliable measurement tool for assessing adaptation to chronic diseases in terms of physiological, psychological, social and spiritual aspects. The sample of this methodological study consisted of 288 patients having chronic diseases. In the validity study of the scale, content validity and structural validity analyzes were performed. Internal consistency and invariance analyzes were performed for reliability analyzes. The content validity indices of the items in the scale were determined as 0.87-0.99. As a result of the explanatory factor analysis for structural validity, a 4-dimensional scale with 28 items was obtained. Confirmatory factor analysis was used to assess whether the scale structure was confirmed or not. The fit indices of the scale were found as follows: X2/sd = 1.731 (perfect fit), RMSEA = 0.050 (excellent fit), CFI = 0.922 (acceptable fit), IFI = 0.928 (acceptable fit) and GFI = 0.90 (acceptable fit). It was found Spearman-Brown coefficient and Guttman coefficient were 0.87 and Cronbach’s alpha reliability coefficient was 0.83. The Assessment Scale for Adaptation to Chronic Diseases was found to be a valid and reliable measurement tool for assessing adaptation to chronic diseases.Keywords
Chronic Disease, Adaptation, Scale Development, Validity, Reliability

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri