Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık Bakanlığının Dijital Hastane Uygulamaları
(Digital Hospital Applications of the Ministry of Health )

Sağlık Bakanlığının Dijital Hastane Uygulamaları

 
Yazar : Dilek ALAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (2)
Sayfa : 73-84
DOI Number: :
Cite : Dilek ALAY , (2021). Sağlık Bakanlığının Dijital Hastane Uygulamaları. Journal of Current Researches on Health Sector, 11 (2), p. 73-84. Doi: .
48    47


Özet

Sağlık sektörü içinde bulunduğumuz dijital çağa ayak uydurarak hem vatandaşlar hem de personeller için bazı hizmetleri teknolojiye uyumlu olarak sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık bakanlığının sunduğu sağlık hizmetlerinden dijital/kağıtsız hastaneler ve HİMSS’e değinmektir. Çalışma için Google Akademik, Sağlık Bakanlığı, Dijital Hastane ve HİMSS verilerinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak birçok ülkenin içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurarak sağlık sistemlerinde dijitalleşmeyi kullandığı bu sayede kağıt israfı, maliyet tasarrufu, daha etkili, verimli, hızlı ve güvenilir hizmet sunumunu mümkün hale getirebildiği görülmüştür. Sağlık kurumlarında dijitalleşme mahremiyet ihlali, siber saldırı ve yararlanıcı suiistimali gibi risklere sahiptir. Sağlık bakanlığının bu riskler için daha fazla siber önlemler alması, çalışanlarına sürekli ve yeterli eğitimler vermesi önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Sağlık Bakanlığı, HİMSS, Dijital hastaneler

Abstract

The health sector keeps up with the digital age we are in and offers some services for both citizens and staff in harmony with technology. The aim of this study is to refer to digital/paperless hospitals and HIMSS, among the health services provided by the Ministry of Health. For the study, Google Academic, Ministry of Health, Digital Hospital and HIMSS data were used. As a result, it has been seen that many countries use digitalization in their health systems by keeping up with the current era, thus enabling paper waste, cost savings, more effective, efficient, fast and reliable service delivery. Digitization in healthcare institutions has risks such as privacy breach, cyber attack and beneficiary abuse. It is recommended that the Ministry of Health take more cyber precautions for these risks and provide continuous and adequate training to its employees.Keywords
Ministry of Health, HIMSS, Digital hospitals

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 11 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2021 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri