Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kişilik ile Koronavirus Korkusu Arasında Hastalık Umursamazlığının Aracı Rolü

Bu çalışmanın amacı, hastalık umursamazlığı, kişilik özellikleri ve koronavirus korkusu arasındaki aracı etkileri ortaya koymaktır. Bu amaçla, veri toplamak için literatürde yer alan hastalık umursamazlığı, kişilik özellikleri ve koronavirus korkusu ölçeklerinden yararlanılarak bir araştırma anketi oluşturulmuştur. Elde edilen verilen kullanılarak SPSS paket program aracılığıyla her ölçek için sırasıyla güvenirlik ve geçerlik analizi, faktör analizleri yapılmıştır. Araştırma hipotezlerini sınamak amacıyla SPSS AMOS yardımıyla yapısal eşitlik modellemesi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilir ve geçerli olduğunu, ölçeklerin orijinal faktör yapılarını koruduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, yapısal eşitlik modellemesi analizi için kurulan modelin uyum indeks değerlerinin kabul edilebilir olduğunu ve değişkenler arasında aracı etkilerin ortaya çıktığı görülmüştür. Anketi yanıtlayan deneklerin soruları doğru anlayıp görüş belirttikleri varsayılmıştır. İngilizceden tercüme geri tercüme sürecinde anlam kayması olmadığı kabul edilmiştir. Araştırmada pandemi dönemlerinde, sağlık hizmeti sunucularının, kişilerin hasta olmaması için, ya da hasta olanların en kısa sürede sağlıklarına kavuşması için gerekli tedbirleri alırken, bireylerin kişilik özelliklerinin ve hastalık korkularının ya da hastalığı umarsamazlıklarının dikkate alınmasının önemi tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Hastalık umursamazlığı, kişilik özellikleri, koronavirus korkusu

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri