Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


HEKİMLERİN SAĞLIK ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Terzi kendi söküğünü dikemez atasözünün sözlükteki anlamı: ‘Bir kimse uzmanlığını kullanarak başkalarına yararlı olur da bu uzmanlığı kendi yararına kullanmaya fırsat bulamaz’ olarak verilmektedir. (Aksoy, 1995). Bu çalışmanın amacı bu atasözünden yola çıkarak sağlık dağıtıcısı olarak nitelendirebileceğimiz hekimlerin kendi öz bakımlarına ne kadar dikkat ettiklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın evrenini Konya ilindeki hekimler oluşturmaktadır. Çalışma anket yöntemiyle yapılmış olup, anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik veriler ikinci bölümde ise Kearney ve Fleischer tarafından hazırlanıp Nursel (Özkan) Nahcıvan tarafından düzenlenen 35 maddelik ölçek yer almaktadır. Çalışmaya 193 doktor katılmış olup elde edilen veriler ile SPSS istatistik programı kullanılarak frekans yüzde dağılımları, ki-kare testi, t testi ve anova analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda hekimlerin öz-bakım gücü puan ortalaması 119.11±18.78 olarak bulunmuştur. Ünvana göre karşılaştırma yapıldığında doktor öğretim üyesi olan hekimlerin öz bakım gücü puan ortalamalarının pratisyen ve uzman hekimlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).Anahtar Kelimeler
Öz bakım, Hekim, Sağlık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri