Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Hemşirelikte Etik ve Değerler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verme Süreci Üzerine Etkisi

Amaç: Hemşirelikte etik eğitimi ile yüksek kalitede bakım sunarken etik açıdan duyarlı profesyonel hemşirelerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle araştırma vaka analizleri ile yürütülen hemşirelikte etik ve değerler dersinin öğrencilerin etik karar verme süreci etkisini incelemek amacı ile planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini bir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim gören ve etik dersini ilk defa alan 87 2. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma için örneklem seçimine gidilmemiş ve evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Ön-testte toplam 80 (%92 katılım) öğrenciye ulaşılmıştır. Son-testte ön teste katılmış öğrencilerin 69 (%79 katılım) tanesine ulaşılabilmiştir. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirelikte Etik İkilem Testi” kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrencilere dersin ilk haftası başlamadan önce “Yapılandırılmış Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirelikte Etik İkilem Testi” uygulanmıştır. Ders araştırmacılar dışında bir öğretim elemanı tarafından yürütülmekte ve kapsamında teorik bilginin ardından çok sayıda sık karşılaşılan etik vakaların analizleri ile konular işlenmektedir. Derslerin tamamlanmasını takiben dönemin son haftasında aynı öğrencilere tekrar “Yapılandırılmış Kişisel Bilgiler Formu” ve “Hemşirelikte Etik İkilem Testi” uygulanmıştır. Bulgular: Sonuç olarak, etik ikilemler karşısında ne yapmalı konusunda sadece ilaç hatalarını bildirme konusunda anlamlı düşüş tespit edilmiştir. Öğrencilerin ilkesel düşünme puanlarının ortalamasının etik dersi öncesi 49,26±6,08; etik dersi sonrası ise 54,79±8,91 olduğu ve öğrencilerin puan artışlarının istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdiği belirlenmiştir (p:0,001). Pratik düşünme ve aşinalık puanları artmasına rağmen istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak, etik ikilemler karşısında ne yapmalı konusunda sadece ilaç hatalarını bildirme konusunda anlamlı düşüş tespit edilmiştir. Öğrencilerin etik dersi öncesi ve sonrası ilkesel düşünme puanlarının ortalamanın üstünde olduğu ve etik dersi sonrasında anlamlı olarak artış gösterdiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Hemşire Öğrenci; Etik ve Değerler; Etik Karar Verme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri