Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


The Relationship between Glass Ceiling Syndrome and Organizational Commitment: Example of a Research Application Hospital

Bu araştırmada; kadın hastane çalışanlarının demografik özellikleri açısından cam tavan sendromu ve örgütsel bağlılık algıları arasında farklılık olup olmadığı ve aynı zamanda cam tavan sendromu algıları ile örgütsel bağlılık algıları arasında ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, hastane yönetiminden alınan verilere göre Ocak 2019 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapmakta olan 698 kadın sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini tespit etmek amacıyla, örneklem tespit formülasyonu kullanılmış ve 249 katılımcıya ulaşılmasının istatistiksel açıdan yeterli olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarının daha güçlü olmasının sağlanabilmesi için onam ve onay veren 278 katılımcı ile anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve sonuçlar istatistiki değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların yaş grupları ile stereotipler alt boyutu ve medeni durumları ile örgüt kültürü ve politikaları ve stereotipler alt boyutlarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılık tespit edilirken; diğer alt boyutlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Kadın sağlık çalışanlarının demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık algıları arasında farklılık tespit edilememiştir. Kadın sağlık çalışanlarının cam tavan algıları ile örgütsel bağlılık algıları arasında ilişki tespit edilememiştir.Keywords
Cam tavan sendromu, Örgütsel bağlılık, Hastane, Kadın çalışanlarKaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri