Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Engelli Turizmi ve Engelli Turizm Pazarı için Öneriler: Antalya İli Örneği

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada 1 milyara yakın engelli birey yaşamaktadır. Bu engelli insanların da diğer bireyler gibi seyahat etme, tatil yapma, dinlenme, eğlenme gibi istek ve ihtiyaçları vardır. Bu sebeple engelli bireylerin istek ve ihtiyaçlarını belirleyip çözümler üretmek önem arz etmektedir. Bu çalışma engelli bireylerin, konaklama işletmesi odaklı turizm algılarını belirleyip, engelli turizm pazarına ilişkin öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın evrenini Antalya ilindeki konaklama işletmelerinden en az bir kez hizmet almış engelli bireyler oluşturmaktadır. Bu sebeple 5 Şubat- 25 Şubat tarihleri arasında Antalya’da 392 engelli bireye, seyahat acenteleri ve dernekler aracılığıyla ulaşılıp anket uygulanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde engelli bireylerin turizm algılarını ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise engelli bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, aylık gelir, hizmet alma amacı ve hizmet alma sıklığını belirlemeye yönelik ifadelere yer verilmiştir. Çalışmada engelli bireylerin turizm algı düzeyleri tespit edilmeye çalışılmış, bu algılar ile demografik bulgular arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bunun için; yüzde, frekans, çapraz tablo, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis gibi analizler kullanılmıştır. Araştırma neticesinde seyahat acentelerinin engellilere yönelik hizmetlerinin ve engelli bireylere yönelik düzenlenen turların yetersiz olduğu belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinin banyo, tuvalet, merdiven ve odalarının engelli bireylerin kullanımı için uygun olmadığı tespit edilmiştir. Turizm destinasyonlarında bulunan müzelerin, tarihi mekânların, ulaşım araçlarının ve alışveriş merkezlerinin engelli bireyler için erişilebilir olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte engelli bireylerin en büyük beklentilerinin, turizm faaliyetlerine katılmak için devlet teşviki almak olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında engelli bireylerin beklentilerinin engel türlerine göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Engelli bireylerin erişilebilir konaklama işletmelerinde diğer bireylerle beraber turizm faaliyetlerinde bulunmak istediği analiz sonuçlarına bakılarak ifade edilebilir.Anahtar Kelimeler
Engelli turizmi, Erişilebilir turizm, Engelli turizm pazarı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri