Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Çocuk Gözünden Yoksulluk Tanımlamaları

Yoksulluk, asgari yaşam standardının gerektirdiği temel gereksinimlerin karşılanamaması durumu olarak ifade edilebilir. Yoksulluğun tarihin her döneminde, gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra, gelişmiş ülkelerin de çözümlemesi gereken sorunlarının başında geldiği görülmektedir. Yoksulluk, çocukları yaşama, büyüme ve gelişme bakımından ihtiyaç duydukları fırsatlardan mahrum bırakmaktadır. Çocuk yoksulluğu, yalnızca gelir düzeyine göre incelenmemekte, yoksullukta çocukların refahı ve gelişimleri ile ilgili birçok kavram dikkate alınmaktadır. Çocuğun sağlık hizmetlerine erişimi, okul öncesi eğitime erişimi, eğitim olanaklarına erişimi, beslenme ve gelişimin korunması, iyi bir aile ortamında yaşama gibi birçok değişken çocuk yoksulluğunda önemli rol oynamaktadır. Çocuk yoksulluğunda yoksulluk, çocukların hayatlarını önemli düzeyde etkilemekte ve bu etkiler çocuklarda çok uzun sürmekte, çocuğun yaşamında derin izler bırakmaktadır. Bu nedenle çocuk yoksulluğunun etkilerinin derinlemesine araştırılması, yoksulluk yaşantısı içerisinde olan çocukların görüşlerinin alınması çocuk yoksulluğunun sonlandırılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına sosyal yardım desteği için başvuruda bulunan ebeveynlerin çocukları ile derinlemesine görüşme yapılarak, yoksulluk yaşantısına sahip çocukların yoksulluk algılarının çözümlenmesi ve çocukların gözünden yoksulluk tanımlamalarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Ankara ili içerisinde bulunan ve ebeveynleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına sosyal yardım desteği için başvuruda bulunan 10-14 yaşları arasında 20 çocuk ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme yapılan çocuklara bilgilendirme yapılmış, ebeveynleri tarafından da onam alınmış ve gönüllü katılımın olmasına dikkat edilmiştir. Görüşmeye devam etmek istemeyenler zorlanmamış ve bu çocuklara ait veriler değerlendirme dışı bırakılmıştır. Araştırma sonucunda görüşmeye katılan çocukların çoğunluğu yoksulluğu ihtiyaçlarını karşılayamamak olarak tanımlarken %41.1 i de ekonomik güçlük olarak tanımlamıştır. Çocukların kendileri ile ilgili değiştirmek istedikleri şeylerin başka yerde yaşamak, yoksul olmamak, daha iyi bir eğitim almak olduğu görülmüştür. Toplumla ilgili değiştirmek istediklerinin başında ise savaş ve terörün bitmesi gelmiştir.Anahtar Kelimeler
yoksulluk, çocuk yoksulluğu, yoksulluk tanımlamaları.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri