Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yetişkinlerde Sosyal Destek, Anksiyete ve Benlik Algısı Arasındaki İlişki

Aile, kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan; bireylerin cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir birimdir. Bu çalışmada da aileden algılanan sosyal desteğin anksiyete ve benlik saygısı ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, kadınların, aile içi iletişim problemleri yaşayan ve bekar bireylerin anksiyete düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Evli bireylerin bekarlara göre hem olumlu benlik şemaları, hem de aileden algılanan sosyal destek düzeyleri daha yüksektir. Aileden algılanan sosyal destek düzeyi yükseldikçe ve olumlu benlik şeması arttıkça bireylerin yaşadıkları anksiyete şiddeti azalmaktadır. Aileden algılanan sosyal destek yükseldikçe bireylerin olumlu benlik algıları da artmaktadır. Hayatın her döneminde sosyal desteğe duyulan ihtiyaç aile içinde ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu sebeple aile içindeki bireylerin birbirlerine sosyal destek sunma konusunda daha bilinçli davranmalarının çağdaş bir zorunluluk olduğunu anlamalarını sağlamak üzere kurumlarda aile bireylerinin başvurabilecekleri danışmanlık birimlerinden ve kitle iletişim araçlarından yararlanılabilir.Anahtar Kelimeler
Aile, sosyal destek, anksiyete, benlik algısı, yetişkinlik.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri