Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kontrol Odağı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri ile Yapılan Bir Araştırma

İç denetim odağı olan bireyler güçlendiricilerin kendi çabalarına dayandığını kabul etmektedirler. Bu çalışmada, halk eğitim merkezinde görev yapan öğretmenlerin yaşam doyumu düzeylerine göre iç-dış kontrol odağı algılarının farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.Araştırmaya katılan 44 öğretmenin yaşam doyumları ile dış kontrol odağı algıları arasında olumsuz yönde, güçlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İç kontrol odağı yüksek olan öğretmenlerin yaşam doyumları da yüksek çıkmıştır. Bizim çalışmamızda sağlık durumlarını ve aile içi ilişkilerini iyi olarak nitelendirenlerin yaşam doyumları ve iç kontrol odağı algıları arasında anlamlı bir ilişki çıkmıştır Hume’a göre bir eylemden övünç duyduğumuzda sadece onu üreten güdüleri göz önünde bulundururuz. Erdemli kişilik özelliğine sahip öğretmenler kişiliklerini özgürce geliştirebilecek, iç denetim odağı ve yaşam doyumları yüksek nitelikte öğrenciler yetiştirebileceklerdir. Sağlıklı kişilik özelliklerine sahip bireyler yetiştirebilmek için de yetişkin eğitiminde bu etik duyarlılığın geliştirilmesi önemlidir.Anahtar Kelimeler
İç-dış denetim odağı, yaşam doyumu, yetişkin eğitimi, etik duyarlılık.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri