Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İkinci Basamak Özel ve Kamu Hastanelerinde Ayakta Hasta Memnuniyeti Farklılıkları: Düzce İli Uygulaması

Bu araştırmanın amacı Düzce'deki 2.basamak hastanelerinde ayakta tedavi gören hastaların memnuniyet düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri belirlerken özel ve kamu hastanesi karşılaştırmasını yapmaktır. Bu kapsamda, Düzce ilinde ikinci basamak kamu ve özel hastanelerinde 14 iş gününde rastgele seçilen ayakta tedavi gören hastalarla yüz yüze görüşme yapılarak toplam 590 kişiye anket uygulanmıştır. Bu anketlerin 273’ü özel hastaneden hizmet alanlara, 317’si bir kamu hastanesinden hizmet alınanlara aittir. Ölçek, Yağcı ve Duman’ın 2006 yılındaki “kalite ve hasta memnuniyeti” üzerine yapmış olduğu çalışmadan alınmıştır. Anketin güvenirliği 0,941 (cronbach-alfa) çıkmıştır. En önemli bulgu; Hastaların aldığı hizmetin Kamu veya özel hastanelere göre farklılık gösterdiği, yani özel hastaneden hizmet alanların diğerlerine göre daha memnun olduğudur. Anket uygulanan hastalar, hizmet aldıkları hastaneyi seçme nedenlerine göre incelendiğinde; kamu hastanesini seçenlerin %88’inin mecbur kalmasından ötürü bu hastaneye başvurduğu bulgusu elde edilmiştir. Sonuç olarak, Hasta memnuniyetini etkileyen faktörler arasında doktorların hastalara yeterli zaman ayırması, yeterli bilgilendirme yapması ve zamanında muayeneye hizmeti vermesi yer almaktadır. Bu kapsamda muayene sürelerinin uzatılması, sağlıkta ve kalite mevzuatının gözden geçirilmesi önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti, Sağlık hizmetleri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri