Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Çalışan ve Çalışmayan Kadınlarda Gebelik Komplikasyonlarının Karşılaştırılması

Bu çalışmanın amacı, çalışan ve çalışmayan kadınlar arasında sosyodemografik özellikleri, genel sağlık durumu, gebelik öyküleri ve gebeliğin sonucu açısından farklılıkları belirlemektir. Çalışma Kütahya’da yaşayan toplam 200 kadın (100 çalışan ve 100 çalışmayan) üzerinde 20 Kasım 2013 –7 Ocak 2014 tarihlerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde; ortalama, standart sapma, sayı, yüzdelik hesaplamaları ve Pearson Ki-kare testi uygulanmıştır. Kadınların yaş ortalaması çalışan kadınlarda 27,8±3,1, çalışmayan kadınlarda 28,2±3,6 bulunmuştur. Çalışan kadınların % 60’ı lisans veya lisansüstü mezunu, çalışmayan kadınların % 52,0’si ilköğretim mezunudur(p<0.001). Aile planlaması yöntemi olarak çalışan kadınların % 34’ünün kondom, çalışmayan kadınların % 21’inin geri çekme yöntemini kullandıkları saptanmıştır. Çalışan kadınlarda kendiliğinden düşük oranı %18, erken doğum oranı %7, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma oranı %9,0; çalışmayan kadınlarda bu oranlar sırasıyla %26, %11, %16’dır (p>0.05). Sonuç olarak çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre eğitim durumlarının yüksek olduğu, daha az çocuk sahibi olduğu tespit edilmiştir. Çalışmayan kadınların daha fazla gebelik komplikasyonlarına sahip olduğu görülmüş ve bu durum eğitim düzeyi, sigara kullanım sıklığı, gebelik sayısı ve gebeliğin istenmesi ile ilişkilendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Çalışma hayatı, gebelik, gebelik komplikasyonları.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri