Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörler

Bu çalışma meslek yüksekokulu öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları’nı (SYBD) ve bu davranışlarını etkileyen sosyo-demografik faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini basit rastgele örneklem seçimi yöntemiyle seçilen 150 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Walker vd., (1987) tarafından geliştirilen, Esin (1997) tarafından geçerlilik güvenirlilik analizi yapılan SYBD ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısı 0.91 olarak bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde sayı-yüzdelik hesaplama, ortalama, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada demografik değişkenlerden cinsiyet, egzersiz yapma, düzenli beslenme, yaşadıkları yer, kaldıkları odalardaki kişi sayısı ile SYBD ölçeği arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Öğrencilerin SYBD ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 120,58±21,69 olarak bulunmuştur. SYBD ölçeğinin alt boyutlarından en yüksek toplam puan ortalaması 36,67±7,22 ile kendini gerçekleştirme, en düşük toplam puan ortalaması 10,25±3,83 olarak egzersiz alışkanlığı alt boyutu çıkmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin SYBD ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamalarının literatür ile karşılaştırıldığında yüksek düzeyde olduğu, SYBD ölçeğinin alt boyutlarını geliştirmeye yönelik faaliyetler yapılması gerektiği ifade edilebilir.Anahtar Kelimeler
Sağlıklı Yaşam Biçimi, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Yaşam Biçimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri