Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Vücut Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri

Bu araştırma; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin Vücut Kütle İndeksi (VKİ) ile Fiziksel Aktivite Düzeylerini (FAD) saptamak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca VKİ ile FAD arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu araştırma 03-13 Kasım 2014 tarihlerinde Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 235 kız öğrenci ile yürütüldü. FAD’ı saptamak için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) kısa formu kullanıldı. UFAA ile haftalık şiddetli ve orta dereceli fiziksel aktivite ve yürüme süreleri ve günlük oturma süresi belirlendi. Öğrencilerin toplam fiziksel aktivite süresi hesaplandı ve ‘düşük, orta ve yüksek düzey’ biçiminde sınıflandırıldı. Boy uzunluğu ve vücut ağırlıkları sorgulandı ve VKİ hesaplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,01±2,09 yıldır. %36,6’sı yurtlarda kalmaktadır. Vücut ağırlığı ortalaması 57,59±8,47 kg, boy uzunluğu ortalaması 163,29±5,33 cm ve VKİ ortalaması 21,55±2,85 kg/m2’dir. Öğrencilerin %11,5’i kilolu ya da şişmandı. Tüm grubun aktiviteye bağlı haftalık enerji tüketimi ortalaması 1847±1273 MET(bazal metabolik hız)-dk olarak saptandı. Toplam aktivite değerlerine göre öğrencilerin %7,2’sinin aktivitesi düşük, %80,4’ünün orta, %12,3’ünün yüksek düzeyde idi. VKİ değeri 25 kg/m2’nin altında ve üstünde olan öğrencilerin aktivite düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Sonuç olarak Sağlık Bilimlerinde öğrenim gören kız öğrencilerin aktivite düzeyleri yeterli değildir, sadece %12,3’ünün aktivitesi yüksek yani sağlık açısından yararlı olan seviyede bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Fiziksel aktivite, vücut kütle indeksi, üniversite öğrencileri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri