Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Esasları Dersinden Beklentileri? Nitel Bir Çalışma

Hemşirelik eğitiminin amacı öğrenciye mesleki bilgi ve beceri kazandırmaktır. Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamaları (Hemşirelik Esasları ) dersi bilimsel temellere dayalı hemşirelik bilgi ve beceri davranışlarının hemşirelik öğrencisine öğretildiği ilk mesleki derstir. Bu ders de hemşirelik öğrencileri kuramsal bilgi edinmekte ve bu bilgileri beceriye dönüştürmeyi, iletişim ve empati becerilerini geliştirmeyi, sistematik bakımı öğrenme, sorumluluk almayı ve kendine güvenme becerilerini arttırmaktadırlar. Nitel tasarımdaki bu araştırma Mart-Nisan 2017 tarihleri arasında Hemşirelik Esasları dersini alan 15 öğrenci ile gerçekleşmiştir. Seçkisiz örnekleme yöntemi ile araştırmaya katılan öğrencilere “Hemşirelik Esasları Dersinin sizde oluşturmasını istediğiniz yetkinlikler nelerdir? sorusu yöneltilmiştir. Veriler “Psikososyal Gelişim Açısından Nitelikli Eğitim” “İletişim Tekniklerini Geliştirme”, “Hemşireliğin Temel Felsefesi ve Rollerini Kavrama”, “Hemşirelik Bakımına İlişkin Bilgi ve Beceri Eğitimi “ olmak üzere 4 ana kategori ve 10 tema altında toplanmıştır. “Psikososyal Gelişim Açısından Nitelikli Eğitim temasında; hemşirelik bakımı verirken problem çözme yeteneği kazanmak istemeleri, mesleği benimseyerek ön yargılarını kırmak istemeleri, özgüven ve kimlik oluşumlarını tamamlayabilme, İletişim Tekniklerini Geliştirme temasında ise; hastayla iletişim kurabilmeyi öğrenmek, empati becerisini kazanabilmek, diğer disiplinlerle işbirliği yapabilmek, “Hemşireliğin Temel Felsefesi ve Rollerini Kavrama ve Anlama temasında ”hemşireliği sevmek istemeleri, bireyi bütüncül bir anlayışla ele almayı, iyi bir hemşire olmayı istemeleri ve mesleğe bağlılık duygularının artması, Hemşirelik Bakımına İlişkin Bilgi ve Beceri alt kategorisi ise; Hemşireliğe ait tüm beceri uygulamalarını öğrenmek, diğer meslektaşlarından farklı kılan özelliklere sahip olmayı, sağlıklı/hasta bireylere sağlık eğitimi verebilme yetisini kazanabilmeyi istediklerini belirtmişlerdir. Çalışmanın bulguları, hemşirelik esasları dersini alan öğrencilerin dersten beklentilerini açıklaştırmış ve bu bilgiler doğrultusunda hemşirelik esasları dersinin amacına uygun sonuçlar ortaya çıktığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Hemşirelik öğrencisi, hemşirelik esasları, eğitim, öğrenci beklentileri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri