Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Adolesanların Süt ve Süt Ürünleri Tüketimlerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, adolesan öğrencilerin süt ve süt ürünleri tüketimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanin örneklemini Konya İli Selçuklu İlçesinde bulunan 100. Yıl Ahmet Haşhaş Ortaokuluna devam eden 300 öğrenci (%47,7’si kız, %52,3’ü erkek; ortalama yaş:12,03±1,2yıl) oluşturmuştur. Araştırma verileri, anket formuyla toplanmıştır. Öğrencilerin vücut ağırlığı ve boy uzunluğu değerleri hesaplanarak beden kütle indeksleri (BKİ) belirlenmiş BKİ persentil referans değerlerine göre gruplandırılmıştır. Besin tüketim sıklığını değerlendirebilmek için, T=5T1+4T2+3T3+2T4+1T5 formülü ile yüzde tüketim puanları hesaplanmıştır. Verilerin istatiksel analizi SPSS 18.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre; öğrencilerin %1.3’ünde süt alerjisi olduğu; %83.0’ünün süt içmeyi sevdikleri, sütü sevmeyenlerin bu duruma birinci neden olarak %46.2’sinin sütün tadını beğenmedikleri için içmedikleri, %54.0’ünün sütü besleyici ve sağlıklı olduğu için tükettikleri, sütü, en yüksek oranda (%51.4) akşam tükettikleri; %51.0’inin sütü sıcak/ılık olarak, %64.0’ünün sütü karışım halinde tüketmeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin %76,3’si ambalajlı ürünlerini (UHT veya günlük süt) tükettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin süt ve süt ürünleri tüketim sıklıkları incelendiğinde; en yüksek oranlarda sırasıyla yoğurt (%69.7), beyaz peynir (%67,0), süt (%40.3) ve ayranı (%33.3) her gün tükettikleri bulunmuştur. Öğrencilerin en az tükettikleri süt ürünleri sırasıyla kefir ve lor peyniridir. Sonuç olarak; araştırmaya katılan öğrencilerin süt ve ürünleri tüketimi ve tercihleri konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Adolesan, beslenme, büyüme, süt ve süt ürünleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri