Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türk ve İranlı Sedanter Kadınların Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Bu araştırmanın amacı Türk ve İranlı sedanter kadınların bazı antropometrik ve motorik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin Muğla ve İran’ın Urmiye şehrinde yaşayan orta yetişkinlik dönemindeki (30-45 yaş) 30 (n=15 Türk ve 15 İranlı) gönüllü sedanter kadından oluşturmaktadır. Sedanter kadınların antropometrik özelliklerinin belirlenmesinde boy uzunluğu, vücut ağırlığı ölçümleri ile boyun, omuz, karın (abdominal), kalça, uyluk, baldır, biceps ve fleksiyonda biceps çevresi ölçümlerinden yararlanılmıştır. Kadınların motorik özelliklerin belirlenebilmesi için otur eriş testi ve dikey sıçrama testi uygulandı. Ölçümlerden elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programında %95 güven aralığında 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. İstatistiki analizlerde antropometrik özellikler açısından Türk ve İranlı sedanter kadınlar arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı (p>0.05), motorik özelliklerden esneklik performansı açısından Türk ve İranlı sedanter kadınlar arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05); ancak anaerobik güç performansı açısından İranlı kadınlar lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görüldü (p<0.05). Sonuç olarak; Türk ve İranlı sedanter kadınlar arasında anaerobik güç performansı açısından bir farklılaşma olduğu; araştırma kapsamında değerlendirilen diğer antropometrik ve motorik özellikler açısından bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle fiziksel yaşam koşulları, sosyo-ekonomik düzeyi, beslenme alışkanlıkları gibi çevresel faktörleri farklı olan ülkelerden daha fazla bireylerin katıldığı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.Anahtar Kelimeler
Sedanter Kadın, Antropometri, Motorik, Anaerobik Güç, Esneklik.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri