Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yaşlılıkta Ölüm Anksiyetesi

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı (65 ve üzeri) nüfus oranı hızla artmaktadır. 2016 yılı verilerine göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı % 8.3 iken, 2023 yılında bu oranının yüzde 10.2’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler’in tanımına göre, bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının % 8 -10 arasında olması o ülke nüfusunun “yaşlı”, % 10’un üzerinde olması ise “çok yaşlı” olduğu anlamına gelmektedir. Buna göre Türkiye’nin kısa bir süre sonra “çok yaşlı” toplum kategorisine girdiği varsayılmaktadır (TUIK, 2016). Yaşlı nüfus sayısındaki bu artış, beraberinde birçok sorunu gündeme getirecek ya da önlemler alınmasını gerekli kılacaktır. Dolayısıyla yaşlılık olgusunun tüm yönleriyle analiz edilmesi, değerlendirilmesi önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, yaşlılık alanı sorunları içerisinde önemli bir yer tutan yaşlılıkta ölüm anksiyetesinin nedenleri, yaşlının yaşamına etkisi ve önlem olarak yapılması gerekli görülen durumların kapsamlı bir tartışması yapılacaktır. Genelde dünyada özelde Türkiye’de artan yaşlı nüfusun, ölüm kaygısı ve ölüm kaygısına bağlı olarak yaşlılarda gelişen değişimler ve bu değişimlerin yaşlı bireylerin psiko-sosyal yaşamlarına etkisinin değerlendirilmesi çalışmanın gerekçesini oluşturmaktadır. Derleme çalışmalarında elde edilen bulgu ve bilgiler çerçevesinde bireyin yaşlılık olgusunu kabul etmesi, yaşlılık dönemi için hazırlık yapması ve nihayetinde aktif bir yaşlılık dönemi yaşaması bireyi bu olumsuz düşünceler karşısında güçlü kıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan bakıldığında bireyin Irvin Yalom’un dediği gibi ’’ölümle yüzleşip, güneşe bakma’’ sını sağlamanın mümkün olup olmadığı ele alınacaktır.Anahtar Kelimeler
Ölüm anksiyetesi, yaşlılık, aktif yaşlılık.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri