Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KOAH Tanısı Alan Bireylerde Yürüme Egzersizinin Oksijen Saturasyonu, Dispne ve Mutluluk Düzeyine Etkisi

Bu çalışma, Koah Tanısı Alan Bireylerde Yürüme Egzersizinin Oksijen Saturasyonu, Dispne ve Mutluluk Düzeyine Etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır.Deneysel tasarımdaki bu çalışmaya, GOLD’da tanımlanan kriterlere göre (Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD) KOAH tanısı almış olan, hafif ve orta evrede olan 60 KOAH’lı hasta alındı. Çok ağır evrede olan hastalar alınmamıştır. Araştırmanın örneklemini; evren içinden, belirlenen kriterlere uyan, KOAH tanısı almış olup ve araştırmaya katılmayı kabul eden 30 deney ve 30 kontrol olmak üzere toplam 60 hasta oluşturmuştur. Verilerin istatistiksel değerlendirmesi bilgisayar ortamında, yüzdelik hesaplamalar ve t testi kullanılarak yapılmıştır. Yürüme egzersizi uygulanan Deney grubunda zaman içerisinde dispne puan ortalamasında azalma görülürken, kontrol grubunda ise, artma görülmektedir. Deney grubunun mutluluk puan ortalamaları sonuçlarına bakıldığında, ilk gün mutluluk puan ortalamasının 1 ay boyunca artış gösterdiği belirlenmiştir. Kontrol grubunun mutluluk puan ortalamaları incelendiğinde ise, puan ortalamalarında giderek azalma görülmektedir. Deney grubunun oksijen saturasyon düzeyleri incelendiğinde, KOAH hastalarının saturasyon düzeylerinin giderek arttığı belirlenmiştir. Kontrol grubunda ise saturasyon düzeyi 1 ay boyunca azalma göstermiştir. Deney grubunu saturasyon düzeyinde artma saptanırken, kontrol grubunu saturasyon düzeyinin azaldığı belirlenmiştir. Yürüme Egzersizinin KOAH tanısı almış bireylerde saturasyon düzeyini ve mutluluk puan ortalamasını arttırdığını, dispne puan ortalamasını ise azalttığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
KOAH, Yorgunluk,Yürüme Egzersizi, Dispne,Mutluluk

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri