Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İnterkonsepsiyonel Sürenin Maternal Fetal Bağlanma ve Psikososyal Sağlığa Etkisi

Bu araştırma, sağlıklı multigravidalarda iki gebelik arasındaki (interkonsepsiyonel) sürenin maternal fetal bağlanmaya ve psikososyal sağlık durumuna etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmanın örneklemini bir kamu hastanesinin gebe polikliniklerine başvuran 389 gebe oluşturdu. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Doğum Öncesi Anne Bağlanma Ölçeği (DÖABÖ) ve Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (GPSDÖ) kullanılarak toplandı. Polikliniklere başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden gebelere poliklinik muayenesi sonrası veri toplama araçları yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı. Gebelerin DÖABÖ puan ortalaması 71.10±8.83; GPSDÖ puan ortalaması 2.77±0.32’dir. İnterkonsepsiyonel süre 2 yıldan fazla olanların DÖABÖ puan ortalarının 2 yıl ve altında olanlara göre daha yüksek olduğu bulundu (p<0.05). İnterkonsepsiyonel süre ile gebelerin GPSDÖ puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0.05). İki gebelik arasındaki süreden memnun olan gebelerin memnun olmayanlara göre bağlanma düzeyleri daha yüksek; psikososyal sağlık durumlarının daha iyi olduğu belirlendi (p<0.05). İnterkonsepsiyonel sürenin gebelikte maternal bağlanmayı etkilediği, psikososyal sağlık durumunu etkilemediği belirlendi.Anahtar Kelimeler
interkonsepsiyonel süre, maternal-fetal bağlanma, psikososyal sağlık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri