Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının İntihar Vakalarına Karşı Tutumları: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

İntihar, önemli bir sosyal ve kamu sağlığı sorunudur, çünkü intiharların sayısı her geçen gün artmaktadır. İntihara katkıda bulunan faktörler, zihinsel ve fiziksel hastalık, alkol veya uyuşturucu kullanımı, kronik hastalık, akut duygusal sıkıntı, şiddet gibi değişkenlik gösterebilir. İntihar davranışı Türkiye'de ve bazı Avrupa ülkelerinde düşük oranlarda olmasına rağmen, konu farklı nedenlerden dolayı toplumların önem verdiği konular arasındadır. İntihar eden bireylerin tedavi edildiği ilk yer acil sağlık hizmetleri birimidir. Bu vakalarla sıklıkla karşılaşan acil sağlık çalışanları, bu bireylerin tedavisinde ve intiharların önlenmesinde önemli rol oynayabilir. Bu nedenle, intihar durumunda acil sağlık çalışanlarının intihar eğilimlerine karşı tutumları kritik önem arz etmektedir. Bu çalışma, intihar vakalarıyla sıklıkla karşılaşan acil durum çalışanlarının tutumlarını değerlendiren bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması için yapılmıştır. Çalışmaya 141 acil sağlık çalışanı katkıda bulunmuştur. Bu çalışmada Er, Şimşek ve Aker (2013) tarafından geliştirilen ve acil sağlık çalışanlarının intiharlara karşı tutumlarını değerlendiren ölçeğin geçerlik ve güvenilirliği analiz edilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirliği için doğrulayıcı faktör analizi ve iç tutarlılık analizi yapılmıştır. Sonuçlara göre ölçeğin orijinal 6 faktörlü yapısı 5 faktörlü yapıya dönüşmüştür. Bu nedenle, önleme, tıbbi ve tetikleme boyutları ile ilgili önermelerin gözden geçirilmesi önerilmiştir.Anahtar Kelimeler
Acil sağlık çalışanları, Sağlık çalışanları, İntihar, İntihar vakaları, Geçerlilik ve güvenilirlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri