Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Parkinson Hastalarında Ev Egzersiz Programının Denge ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi

Bu çalışmanın amacı daha önce egzersiz eğitimi verilmemiş Parkinson hastalarında ev egzersiz programının hastaların denge, düşme riski ve fonksiyonel kapasiteleri üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmaya 29 gönüllü Parkinson hastası alınmıştır. Parkinson hastalığında evreleme Hoehn ve Yahr ölçeği ile, semptomların derecelendirmesi Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği ( BPHDÖ) ile yapılmıştır. Hastaların bilişsel durumu Mini-Mental Durum Değerlendirmesi (MMDD) ile, depresyon düzeyi Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) ile, statik ve dinamik denge Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ile, fonksiyonel mobilite Zamanlı Kalk ve Yürü testi (ZKYT) ile, yaşam kalitesi Parkinson Hastalığı anketi ( PDQ-39) ile değerlendirilmiştir. Hastalar son bir yıl içinde düşme deneyimi olan ve olmayan olarak iki gruba ayrılmıştır. Çalışma sonunda gruplar arası ve grup içi egzersiz öncesi ve sonrası denge ve fonksiyonel kapasite değerlendirilmiştir. Son bir yıl içinde düşme deneyimi olan ve olmayan hasta grupları arasında demografik ve klinik özellikler bakımından fark bulunamamıştır. Düşme deneyimi olan hastaların egzersiz programı sonrası, BDÖ skoru yüksek, ZKYT süresi ise düşük bulunmuştur, benzer şekilde düşme deneyimi olmayan hastaların da egzersiz sonrası BDÖ skoru yüksek bulunmuştur ancak ZKYT süresinde fark bulunamamıştır. Düşme deneyimi olan ve olmayan hasta grupları arasında egzersiz öncesi ve sonrası ZKYT süresi, BPHDÖ, BDÖ ve PDQ-39 total skoru bakımından fark bulunamamıştır. Parkinson hastalığının tedavisinde ev egzersiz programı, hastalık semptomlarını azaltan,denge yeteneklerini ve yaşam kalitelerini arttıran bir tedavi metodudur. Ev egzersiz programı, Parkinson hastalığında tedavinin bir parçası haline getirilerek, hastalığın erken dönemlerinden itibaren tüm evrelerinde uygulanmalıdır.Anahtar Kelimeler
Denge, Egzersiz, Fonksiyonel Kapasite, Parkinson Hastalığı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri