Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yataklı Tedavi Kurumu Hizmetlerinde Cevap Verebilirlik: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği

Bir sağlık sisteminin asıl amacı toplumdaki bireylerin sağlıklı yaşamasına olanak tanımaktır. Amacın sağlanması için üç temel hedef belirlenmiştir. Hedefler sırasıyla, sağlık göstergelerindeki iyileştirmeler, mali katkıda adalet yani parasal kaynakların hakkaniyetli dağılımı ve sağlıkla ilgili olmayan konularda insanların beklentilerine cevap verebilmektir. Bu çalışmada cevap verebilirliğin sekiz boyutu, WHO’nun uzun formu üzerinden bir eğitim araştırma hastanesi örneğinde incelenmeye çalışılmıştır. Hasta deneyimi puan ortalamaları en düşük olan cevap verebilirlik boyutu 6.61 ortalama ile Konfor, ardından 7.10 ile Sosyal destek ve 7.13 ile Seçimdir. En yüksek puan ortalaması is 8.09 ile Saygılı Tedavi ve 7.63 ile Gizlilik boyutunda bulunmuştur. Cevap verebilirlik boyutları ile cinsiyet, yatış süresi, sigorta durumu ve çalışan memnuniyeti arasında ilişki saptanmıştır. Cevap verebilirliğin bazı boyutları ile cinsiyet, yatış süresi, sigorta durumu ve çalışan memnuniyeti arasında ilişki saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Sağlık Sisteminin Cevap Verebilirliği, Yatan Hasta Hizmetleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri