Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İshali Olan Bebeklerin Beslenmesi ve Besin Hijyeni Konusunda Annelerin Bilgi ve Tutumları

Bu çalışma 0-2 yaş aralığında ishali olan bebeklerinin beslenmesi ve besin hijyeni konusunda annelerin bilgi ve tutumlarını belirlemek amacı ile planlanmıştır. Çalışma OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bebeği ishal şikâyetiyle yatan 103 anne ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bebek ve anneye ait sosyo-demografik özellikler ile bebeklerin ishal durumunda annenin bilgi ve tutumlarını belirlemeyi amaçlayan ‘’Veri Toplama Formu’’ kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 istatistik programında frekans, yüzde, ki-kare ve student T-testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada yer alan bebeklerin %51,5’i kız olup araştırmaya katılan annelerin yaş (yıl) ortalaması 27.78±4.42, bebeklerin yaş(ay) ortalaması 13.92±7.29’dur. Annelerin eğitim düzeyi, gelir durumu, çalışma durumu ve yaşadıkları yer ile ishale neden olan ve ishalde yapılması gereken durumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0,005). Eğitim düzeyi ve sosyoekonomik durumu arttıkça annelerin ishal hakkındaki bilgi ve davranış düzeylerinin de arttığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Annelerin sosyo-demografik özelliklerinin ishal hakkındaki bilgi ve davranış düzeyini etkilediği sonucu elde edildi.Anahtar Kelimeler
İshal, beslenme, besin hijyeni

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri