Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Lenfödem Konusunda İnternet Sitelerinde Yayımlanan Hasta Bilgilendirme Metinlerinin Okunabilirlik ve İçerik Değerlendirmesi Üzerine Yeni Bir Bakış

Günümüzde internet, hastaların ve hasta yakınlarının sağlık problemleri hakkında bilgi almak için kullandıkları en önemli ortak paylaşım kaynağıdır. Bu platformda hazırlanmış hastalıklarla ilgili sunuların sağlık alanında çalışmayan kişilerce de bilgilendirme amacıyla okunduğu göz önüne alınırsa, bu metinlerin kişilerin eğitim seviyeleri dikkate alınarak hazırlanması temel kural olmalıdır. Okunabilirlik kavramı son 20 yıl içinde metinlerin okunabilirlik ve haliyle yararlanılabilirlik derecelerini ölçmek için geliştirilmiş sayısal verilerdir. Çalışmamızın amacı etiyolojisinden bağımsız olarak lenfödem konusunda internet arama motorlarında taratılan bilgilendirme metinlerinin okunabilirlik ölçeklerinin ve içerik doğruluklarının değerlendirilmesidir. İnternet arama motoru Google’da “lenfödem” anahtar kelimesi kullanılarak yapılan aramada ulaşılan ilk on sayfada toplam 300 internet sitesi taranmış ve değerlendirmeye alınmıştır. Sohbet, forum, haber ve ticari blog siteleri ile 20 cümleden daha az bilgi içeren siteler çalışma dışı bırakılmıştır. Sitelerin içerikleri Microsoft Word programına aktarılarak toplam cümle, kelime ve hece sayısı, ortalama kelime sayısı, 3 hece ve üstü kelime sayıları ile ortalamaları hesaplandı. Ateşman ve Bezirci-Yılmaz okunabilirlik formülleri kullanılarak ortalama okunabilirlik düzeyleri analiz edildi. Metin içerikleri ise ayrıca bilgi düzeyleri açısından değerlendirildi. Google arama motoruna “lenfödem” anahtar kelimesi yazılarak taranan 300 internet sitesine dışlanma kriterleri uygulandıktan sonra tekrarlayan siteler de kapsam dışı bırakılmış ve 28 hedef site belirlenmiştir. Tüm bu internet sitelerinin bilgilendirme metinleri okunabilirlik düzeyleri ortalaması Ateşman formülüne göre 58.81(SD: 10.88), Bezirci-Yılmaz formülüne göre 11.47(SD:3.48) olarak hesaplandı. Bu durumda elde edilen veriler Ateşman formülüne göre orta zorlukta, Bezirci-Yılmaz formülüne göre ise lise düzeyinde eğitim almış kişilerin anlayabileceği zorlukta olarak değerlendirildi. Metinlerin büyük kısmi lenfödem tedavileri ile ilgili bilgi içerirken; tanım ve etiyoloji, koruyucu önlemler ve komplikasyonlarla ilgili bilgiler daha az metinde yer bulmuştur. İnternet sitelerinde, lenfödem konulu hastalara yönelik bilgilendirme metinlerinde okunabilirlik düzeyi Türkiye’deki eğitim sistemine entegre edilerek değerlendirildiğinde orta zorlukta ve 11-12. Sınıf düzeylerinde okuryazarlık seviyesinde saptanmıştır. Yayımlanmış lenfödem konulu bilgilendirme metinleri hedef kitleye okunabilirlik açısından uygundur, ancak içerik olarak değerlendirildiğinde özellikle koruyucu önlemlerle ilgili bilgilerde revizyonların yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu revizyonların yapılabilmesi için konu ile ilgili sağlık örgütleri ve sağlık kurumlarının ortak çalışma yapması gerekliliğini vurgulamak gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Lenfödem, okunabilirlik, internet metinleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri